Wegen en verkeer

Editie 1 - Februari 2014

Goed op weg

Utrecht heeft door zijn centrale ligging het drukste wegennet van Nederland. De snelweg A27, die van noord naar zuid door de provincie loopt, is zo’n weg die in de spits regelmatig vaststaat. Om de doorstroom aan de oostkant van de stad Utrecht te verbeteren, wil minister Schultz van Infrastructuur en Milieu de weg ter hoogte van Amelisweerd verbreden. Omdat zo’n besluit impact heeft op de directe omgeving, vroeg ze de provincie om advies. Die ging vervolgens te rade bij haar partners en omwonenden.

Bekijk in het magazine

Wat is het advies van de provincie?

Extra inzetten op geluidsmaatregelen. Dat adviseert de provincie aan de minister van Infrastructuur & Milieu bij de verbreding van de A27.

De minister heeft gevraagd hoe ze de 15 miljoen euro die ze heeft gereserveerd voor maatregelen die volgens de wet niet noodzakelijk zijn, het beste kan besteden. Na overleg met partners en bewoners adviseert de provincie vooral in te zetten op geluidsmaatregelen. Als een deel van het geld relatief weinig geluidswinst oplevert, is het advies om te investeren in nieuwe fietspaden parallel aan de snelweg.

Met name de bewoners gaven aan dat zij bang waren voor meer geluidsoverlast na het verbreden van de weg en dat het voor hen de hoogste prioriteit had om zoveel mogelijk in te zetten op geluidsmaatregelen. Gedeputeerde Van Lunteren (Mobiliteit) heeft deze signalen serieus genomen en in het advies verwerkt.

Het ministerie werkt nu aan een ontwerp en wil de verbreding tussen 2018 en 2026 uitvoeren.

'Hier valt de meeste winst te behalen'

Om tot het advies van extra geluidsmaatregelen te komen, consulteerde de provincie diverse omwonenden en belangengroepen. Twee van hen spreken zich op deze plek nog eens uit over de kwestie.

'Bewoners in een vroeg stadium horen, dat is winst'

John Buitink: "De Utrechtse wijk Lunetten heeft een spannende relatie met de omliggende A12 en A27. Daarom werk ik met de initiatieven ‘A Living Wall’ en ‘Laat Lunetten Niet Stikken’ aan de ruimtelijke-, lucht- en geluidskwaliteit in de wijk. Toen de eerste plannen voor de verbreding van de A27 bekend werden, hebben inwoners van Lunetten hun zorgen geuit over het ruimtegebruik, de geluids- en de luchtkwaliteit. Dat hebben we doorgespeeld naar de Tweede Kamer en de minister. Dit extra budget is een teken dat de minister iets wil doen voor de omwonenden. Geluidsoverlast en luchtkwaliteit hebben wat ons betreft de hoogste prioriteit, wat we ook bij de provincie hebben aangegeven. Voor het verbeteren van de luchtkwaliteit is echter veel meer nodig dan 15 miljoen. Of je stelt ook een maximumsnelheid van 80 km/u in, overeenkomstig de oproep van omwonenden aan de Tweede Kamer en de Minister. De grootste winst van dit traject, tot nu toe, is dat de provincie heeft aangegeven bij toekomstige besluiten een afvaardiging van de omwonenden bij het proces te betrekken zodat in een vroeg stadium bewoners gehoord worden. De komende weken zal blijken hoe we dat gaan vormgeven."

'Prioriteit ligt voor bewoners bij geluidsmaatregelen'

Roland Pereboom: "Dat de provincie adviseert extra geld aan bovenwettige geluidsmaatregelen te besteden, is verstandig. Daar valt de meeste winst te halen en daar ligt de grootste zorg bij omwonenden. Als directeur van Milieucentrum Utrecht en voorzitter van het bewonersoverleg Ring Utrecht A27, heeft de provincie mij gevraagd mee te denken over dit advies. Al werden we in eerste instantie over het hoofd gezien, wat niet echt de schoonheidsprijs verdiende. Gedeputeerde Remco van Lunteren ging er vanuit dat de partijen met wie hij sprak, al met ons hadden afgestemd. Dat was niet gebeurd, waardoor in het eerste plan werd ingezet op extra fietsverbindingen. Ik heb niets tegen fietsen, maar de prioriteit ligt voor de omwonenden van de A27 ergens anders. Gelukkig gaf Van Lunteren aan onze signalen serieus te nemen en alsnog met ons om de tafel te willen.

Overigens vind ik wel dat dit advies nog wat vroeg komt. Er ligt nog geen tracébesluit. Pas als dat er is, kun je bepalen waar je extra geluidsmaatregelen moet nemen."

Meer informatie