Economie en wonen

Editie 1 - Februari 2014

Hoogwaardig, inspirerend, bruisend

De kwaliteit van leven verbeteren voor de volgende generaties. Dat is het doel van het Utrecht Science Park op De Uithof. Door onderwijs en wetenschappelijk onderzoek te koppelen aan het bedrijfsleven, wordt een uniek ecosysteem ontwikkeld waar de verschillende disciplines elkaar versterken. Met onderzoek op het gebied van Life Sciences. Met hoogwaardig onderwijs. En met een inspirerende omgeving die bruist van de energie en barst van de nieuwe initiatieven en bouwplannen. Benieuwd wat er de komende jaren wordt ontwikkeld? Op deze kaart lichten we een aantal projecten uit.

Bekijk in het magazine

P+R De Uithof

Met een capaciteit van 2.000 parkeerplaatsen is P+R De Uithof aan de A28 de grootste parkeergarage van de provincie Utrecht. Sinds 1 oktober kunnen 500 stadsbezoekers en 1.500 medewerkers van organisaties op de Uithof en het Utrecht Science Park voor een aantrekkelijk tarief parkeren aan de rand van de stad. Om vervolgens door naar het werk en het centrum van Utrecht te gaan per bus, fiets of te voet. Daarnaast wordt op deze plek 400 vierkante meter aan detailhandel en speciale klimwanden ontwikkeld.Vanaf 2018 - zo is de planning - ligt hier ook een halte van De Uithoflijn, een tramverbinding tussen Utrecht Centraal en De Uithof, als vervanging van Bus 12 en met een veel grotere capaciteit.

Prinses Máximacentrum voor Kinderoncologie

In 2016 staat de komst van het Prinses Máximacentrum voor Kinderoncologie gepland, vlakbij het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het Universitair Medisch Centrum. Dit wordt het Nationaal Kinderoncologisch centrum, waar specialisten gezamenlijk de best mogelijke zorg bieden voor kinderen met kanker, dat toponderzoekers aantrekt en dat gerichte opleidingen op hoog niveau aanbiedt. De minder complexe delen van de zorg vinden, onder regie van het Prinses Máxima Centrum, plaats in ziekenhuizen verspreid over het land.

De provincie Utrecht heeft de komst van dit centrum mede mogelijk gemaakt, door een aanpassing van de zogenoemde rode contour door te voeren. Deze contour bepaalt waar gebouwd kan worden en welke plekken voor groen bestemd zijn. Het Prinses Máximacentrum valt officieel buiten de rode contour. Vanwege de speciale waarde van dit centrum, wil de provincie ruimte maken, mits het niet ten koste gaat van de natuur. Daarom is afgesproken dat er niet alleen gebouwd wordt, maar dat er ook een groene kwaliteitsimpuls wordt toegevoegd.

Danone Nutricia Research

Een nieuw wereldwijd onderzoekscentrum opende in oktober vorig jaar haar deuren op De Uithof. Het doel van Nutricia Research is innovatie te bewerkstelligen in baby- en medicinale voeding. In dit innovatiecentrum zullen uiteindelijk zeker 450 medewerkers onderzoek gaan doen naar de mogelijkheden voor vernieuwing op dit gebied. Danone is een multinational met vestigingen in op vijf continenten. “De komst van Nutricia Research is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het ecosysteem op de campus”, zegt USP-directeur Floris de Gelder hierover. Ook de provincie Utrecht is blij met de vestiging van Danone en ziet dit als een bevestiging voor de economische aantrekkingskracht van de regio.

Life Sciences Incubator

Een incubator is een broedplaats voor startende ondernemers. Op het Utrecht Science Park staan er meerdere. De Life Sciences Incubator aan de Yalelaan biedt sinds enige tijd kantoorruimtes, laboratoriumruimtes en laboratoriumondersteunende ruimtes aan startende en al gevestigde bedrijven. Omdat de vraag naar zulke ruimtes voor startende ondernemers blijft toenemen, komt er in 2015 een tweede Life Sciences Incubator bij, pal naast de bestaande voorzieningen. De bouw wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie en bijdragen van de Gemeente Utrecht en de Provincie Utrecht.

Studentenhuisvesting

Een van de sleutels tot succes van het Utrecht Science Park, is volgens directeur Floris de Gelder dat het een plek wordt waar je graag komt. Waar het leeft en bruist en waar mensen niet alleen maar komen om te studeren of te werken. Er is de afgelopen jaren al flink wat huisvesting en horeca bijgekomen en in 2015 verrijst er een nieuw pand van studentenhuisvester SSH: Johanna. Vernoemd naar de Johannapolder waarop De Uithof is gevestigd.

Natuur

Wat de Utrechtse campus mede zo uniek maakt, is het groene karakter. Landgoed Amelisweerd en de Kromme Rijn liggen op steenworp afstand en de weidevelden dringen zich tot diep in de bebouwde zone naar binnen. In het ontwerp van de campus is goed nagedacht over groene zichtlijnen, iets wat van grote hoogte goed te zien is. En hoeveel bedrijvigheid er ook plaatsvindt op het Science Park, het blijft allemaal grotendeels binnen de huidige grenzen, waarmee het landelijke karakter blijft behouden. “Daar gaan we zeker niet aan tornen”, zegt USP-directeur Floris de Gelder. “Het is juist zo mooi dat je vanuit welk gebouw dan ook binnen twee minuten in de natuur staat. Dat maakt het extra aantrekkelijk om hier te komen.”

Over aantrekkingskracht gesproken: in 2016 moet midden op de campus een horecapaviljoen verrijzen met uitzicht op de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht. Zo wordt De Uithof ook voor recreanten steeds aantrekkelijker.

RIVM

Op de plek waar nu nog het F.A.S.C. Wentgebouw staat (in de volksmond ook wel de ponskaart genoemd), komt een gloednieuw pand van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De start van de bouw staat gepland voor 2015, de verhuizing naar De Uithof staat op de rol voor 2018. Het werkveld van de RIVM (life- en biosciences, volksgezondheid en milieu) sluit perfect aan bij de andere partijen die op het Science Park actief zijn. Wat het voor hen extra aantrekkelijk maakt te verhuizen, is de koppeling van de medische en veterinaire faculteit, die voor het gebied infectieziekten van toenemende betekenis is. Het RIVM zegt hierdoor kansen te zien voor meer synergie en kennisuitwisseling.

De plek waar nu het RIVM huist, het Antoni van Leeuwenhoekterrein in Bilthoven, zal worden verbouwd tot satellietlocatie van het Utrecht Science Park, het USP Bilthoven. Dat is althans de intentie die de gemeente De Bilt, de provincie, het ministerie van Volksgezondheid en het Utrecht Science Park vorig jaar hebben uitgesproken en ondertekend.

Meer informatie