Natuur en milieu

Editie 1 - Februari 2014

Ruim baan voor de nacht

Straatlantaarns, gevelverlichting, neonreclame. Echt donker wordt het niet meer in de West-Europese nachten. Dat zag ook André Kuipers, toen hij vanuit ruimtestation ISS neerkeek op de aarde bij nacht. Maar al dat licht heeft meer gevolgen dan alleen de mooie plaatjes vanuit de ruimte, die op dit moment op het Provinciehuis te bewonderen zijn. Teveel licht kan schadelijk zijn voor mensen en dieren. Daarom probeert de provincie lichtvervuiling waar mogelijk tegen te gaan.

Bekijk in het magazine

Provincie gaat lichthinder te lijf

Donkerte is een oerkwaliteit, net zoiets als stilte. Daarom is lichtvervuiling een integraal thema bij veel provinciale beleidsthema’s zoals groen, ruimtelijke ontwikkeling, recreatie en wegenaanleg. Zo testen we langs verschillende provinciale wegen met dimmers op straatverlichting en met ‘slimme’ verlichting langs fietspaden, die alleen aangaat als er iemand langsfietst. Ook bij de renovatie van Fort Vechten is nagedacht over licht: de paden worden verlicht door ledverlichting in de grond en er wordt rekening gehouden met de vleermuizen die het fort als thuisbasis hebben.

Wist u dat licht in een open landschap tot op 10 kilometer zichtbaar is? En dat lichtbronnen die 20 a 30 kilometer ver staan nog bijdragen aan verminderde donkerte van de hemel? Lichtvervuiling is dus echt een regionale aangelegenheid. En daarmee ook een provinciale taak. En natuurlijk heeft kunstlicht veel voordelen. Zie de weg nog maar eens in te vinden in het aardedonker. En ook in de tuinbouw is kunstlicht van levensbelang. Maar er zijn ook veel negatieve effecten. Het verstoort het bioritme van mensen en dieren en planten kunnen te vroeg gaan bloeien.

Lichtpuntjes in het Provinciehuis

Welke invloed heeft verlichting op de nacht en hoe breng je dat in beeld? Met die opdracht zijn enkele tientallen inwoners van de provincie Utrecht aan de gang gegaan. De beste foto's zijn op groot formaat te zien op de expositie Lichtpuntjes. Op deze fototentoonstelling in het Provinciehuis zijn verder de nachtfoto’s van astronaut André Kuipers te zien, die hij heeft gemaakt tijdens zijn verblijf in de ruimte. Deze foto’s zijn aangevuld met voorbeelden uit de provinciale praktijk, om inwoners te inspireren om ook meer na te denken over het gebruik van licht. Als voorproefje kunt u hier vast enkele van die foto’s bekijken.

Benieuwd naar de hele tentoonstelling? U kunt tot 24 maart 2014 terecht op het Provinciehuis aan de Archimedeslaan 6 in Utrecht.

Meer informatie