Algemeen

Editie 10 - December 2015

Samen meer bereiken

Het einde van het jaar is in zicht. Na de verkiezingen in maart hebben we gewerkt aan een nieuw coalitieakkoord, ‘In verbinding’. Veel meer dan voorheen staan burgerparticipatie en de netwerksamenleving centraal. De provincie heeft meer dan ooit een rol als partner om er samen met andere overheden, kennisinstellingen en burgers voor te zorgen dat Utrecht als TOPregio zal worden blijven verkozen.

Bekijk in het magazine

Deze partnerrol heeft direct de eerste vruchten afgeworpen. Zo leest u in dit nummer over educatiecentrum Groot Zandbrink in Leersum. De provincie levert een financiële bijdrage die de hoeve in staat stelt haar educatieve doelstellingen te behalen. De provincie faciliteert en geeft de praktische uitvoering uit handen.

Meer dan ooit zijn we in gesprek met onze stakeholders. Zo werken we aan het tegen gaan van leegstand van kantoren, winkels en agrarisch vastgoed samen met partijen als gemeenten en vastgoedeigenaren. In het volgende nummer leest u hier meer over. Ik wens u nu veel plezier bij het lezen van dit nummer waarin we inzicht geven in de laatste resultaten en ontwikkelingen in onze mooie provincie. Iets waar ik heel erg trots op ben.