Algemeen

Editie 10 - December 2015

Steeds meer te doen in Hollandse IJsselgebied

Het recreatiegebied aan de oostkant van de Hollandse IJssel wordt de komende jaren behoorlijk uitgebreid. Boerenland wordt getransformeerd in onder meer bos waarin ruimte komt voor fietspaden. Het huidige IJsselbos wordt hiermee flink groter.

Bekijk in het magazine

Het recreatiegebied aan de oostkant van de Hollandse IJssel wordt de komende jaren behoorlijk uitgebreid. Boerenland wordt getransformeerd in onder meer bos waarin ruimte komt voor fietspaden. Het huidige IJsselbos wordt hiermee flink groter.

100 voetbalvelden groot

Bij elkaar wordt de uitbreiding van het recreatiegebied bijna 100 voetbalvelden groot. De ontwikkelingen bieden kansen voor ondernemers die hier willen investeren. De partners in het project (onder meer de gemeente IJsselstein, Staatsbosbeheer en de provincie Utrecht) zijn dan ook op zoek naar ondernemers die in het gebied kansen zien voor een passende toeristisch-recreatieve voorziening. Belangstellenden krijgen veel ruimte om met goede, creatieve plannen te komen.

Bijna 50.000 bomen extra

In november is gestart met de aanplant van het bos en is ook een begin gemaakt met het aanleggen van een waterplas. De komende tijd zullen er nog heel wat bomen bij komen.

Dichtbij huis erop uit

De ontwikkeling van het gebied maakt deel uit van het programma Recreatie om de Stad, dat pleit voor meer mogelijkheden om er dicht bij huis op uit te kunnen trekken. Momenteel wordt er hard aan gewerkt om dit te realiseren, ook op andere plekken dan in IJsselstein.