Recreatie en cultuur

Editie 10 - December 2015

Uitrusten en iets opsteken

Een monumentale boerderij in een prachtig afwisselend landschap van landbouwgronden, houtwallen, singels en bosjes. Dat was Hoeve Groot Zandbrink in Leusden al. In de hoeve is nu een groen activiteitencentrum gekomen, waardoor de plek nog interessanter is voor fietsers en wandelaars die er langs komen.

Bekijk in het magazine

Hoeve Groot Zandbrink

Hoeve Groot Zandbrink ligt op Landgoed De Boom, middenin het boerenlandschap bij Leusden. Het groene activiteitencentrum dat er nu in is gevestigd, zorgt dat er in het gebied nog meer te doen en te leren is. Jong en oud kunnen er zich vermaken.

Omringd door prachtig landschap

De hoeve wordt omringd door een prachtig landschap dat wordt gekenmerkt door een mix van landbouw, natuur en cultuurhistorie. Voor wandelaars en fietsers is de hoeve een mooi punt om even te pauzeren en rustig rond te kijken.

1 project, meerdere doelen bereikt

Het groene activiteitencentrum is wat de provincie betreft een mooi voorbeeld van hoe je allerlei belangrijke doelen kunt realiseren in één project. Zo is er een nieuwe bestemming gevonden voor een leegstaande boerderij en er is weer wat te doen voor de kleine kernen in de directe omgeving.

Vrijwilligers

Veel mensen in de omgeving zijn enthousiast over het activiteitencentrum. Bij het realiseren ervan heeft dan ook een enorme groep vrijwilligers zich ingezet. En ook nu het centrum open is zijn er voornamelijk vrijwilligers werkzaam om de boel draaiende te houden.

Vrijwilliger vanaf het begin

Gijs Kuil is één van deze vrijwilligers en is al bij de hoeve betrokken vanaf het moment dat deze werd ingericht. In het begin heeft hij een moestuin aangelegd en gewerkt aan de renovatie van de boerderij en van een kippen- en werkschuur.

Tabak

Momenteel werkt Gijs op de akkergrond waarop aardappelen, kalebassen en pompoenen worden verbouwd. ‘En zelfs tabak, maar dat is vooral om te demonstreren. Niet om te gebruiken dus. We ontvangen veel schoolklassen waardoor de hoeve een belangrijke educatieve functie vervult. Dit trekt ook fietsers en wandelaars die bijvoorbeeld het Klompenpad lopen en ons passeren. Hen nodigen we graag uit op de hoeve,’ vertelt Gijs.

De glimlach van een boer

Gijs vindt het heerlijk om te werken in de buitenlucht. 'Hij doet dat met een vaste groep vrijwilligers wat het werk gezellig maakt voor hem.’ Momenteel is hij bezig met weilandhekken waarvan er al bijna 100 zijn verkocht aan boeren. ‘Zodra ik een glimlach zie op het gezicht van een boer waar ik zo’n weilandhek heb geplaatst, ga ik tevreden naar huis. Het is fijn om op deze manier mee te kunnen helpen het buitengebied nog een stukje mooier te maken.’

Charitatieve doelstelling

Sinds Landgoed De Boom in 1948 werd ondergebracht in een stichting heeft het al een charitatieve doelstelling. 'Juist daarom past het groene activiteitencentrum Groot Zandbrink hier zo mooi,’ vertelt rentmeester Handert Scheffer.

Boerenwerkklassen

‘Dat heeft bijvoorbeeld ook te maken met het feit dat er hier voedsel wordt verbouwd voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Wat we ook doen is het uitnodigen van onder meer schoolklassen om jongeren kennis te laten maken met het boerenbedrijf en hen te laten zien waar het voedsel vandaan komt. Zo organiseren we boerenwerkklassen waarbij middelbare scholieren zelf aan de slag gaan met het poten van aardappelen, het hooien van grasland, het melken van koeien en het voeren van kalfjes.’

Klaar voor de toekomst

‘Bijna 100 vrijwilligers zijn aan het werk geweest om de monumentale boerderij te ontwikkelen tot het activiteitencentrum zoals het er nu staat. Zonder hun inzet was het nooit gelukt. Maar ook subsidies waaronder die van de provincie Utrecht zijn broodnodig. Na drie jaar van opbouw zijn we nu klaar voor de toekomst. Wat spannend is. Aan het enthousiasme van de vele vrijwilligers zal het in ieder geval niet liggen,’ besluit Handert.

Meer informatie