Natuur en milieu

Editie 10 - December 2015

Veilig vuurwerk is een vak

Oud en nieuw betekent voor veel mensen: vuurwerk afsteken. Maar voor een aantal toezichthouders van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) betekent het hard werken. Want in korte tijd controleren zij de veiligheid van 65 vuurwerkverkooppunten. Zowel voor als tijdens de verkoopdagen. Dat begint al in november.

Bekijk in het magazine

RUD controleert het hele jaar door

In november bezoeken de toezichthouders samen met de brandweer alle bedrijven in de regio die consumentenvuurwerk gaan opslaan en verkopen. Dan worden de voorzieningen voor brandveiligheid, zoals sprinklers en brandvertragende muren en plafonds, gecontroleerd. De laatste drie dagen van het jaar mogen particulieren vuurwerk kopen. Ook tijdens deze verkoopdagen kunnen de bedrijven een bezoekje verwachten. Rob Boersbroek is één van de toezichthouders: ‘We kijken dan het of vuurwerk veilig wordt opgeslagen. We controleren of er niet teveel vuurwerk wordt opgeslagen ten opzichte van de vierkante meters en de hoeveelheid water die uit de sprinklers komt. Ook kijken we of er geen illegaal vuurwerk ligt.’

 

Veiligheidsregels

Er gelden ook regels voor de verkoop zelf. Zo mogen alleen meerderjarigen vuurwerk kopen, en is de hoeveelheid die je mag aanschaffen beperkt. Ook moet de deur naar de opslag telkens dicht wanneer de verkoper de opslagruimte in- of uitloopt. Over het algemeen houden de verkopers zich goed aan de voorgeschreven veiligheidsregels. Alleen de deur… Rob: ‘Het is een hele drukke periode en verkopers moeten vaak de opslagplaatsen in en uit. Dan kan het verleidelijk zijn om de open te laten.’

Dit soort kleine overtredingen zijn snel verleden tijd na een waarschuwing van de toezichthouder. Voor ernstige overtredingen, zoals de verkoop van illegaal vuurwerk, staat een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) van de RUD paraat die ter plekke een proces verbaal kan opmaken.

 

Het hele jaar door

Wie denkt dat vuurwerk een vak is dat zich beperkt tot het einde van het jaar, heeft het mis. Gedurende het hele jaar worden er grotere hoeveelheden vuurwerk afgestoken tijdens kermissen, theatervoorstellingen en evenementen. Ook hiervoor gelden veiligheidsregels. De belangrijkste regel: laat het afsteken over aan professionals. Zij doen een melding of vragen een ontbrandingstoestemming aan bij de RUD. De vergunningverleners beoordelen deze, waarbij vooral de afstand van het afsteekpunt tot publiek en voorbijgangers van belang is. Dit varieert van 40 tot 120 meter, afhankelijk van de zwaarte van het vuurwerk. Lia Kooistra, vergunningverlener: ‘Wij beoordelen de veiligheid van het afsteken van het vuurwerk. Daarnaast moet de gemeente ook toestemming geven. Gemeenten hebben een eigen beleid voor evenementen en zijn verantwoordelijk voor de openbare orde. Als wij een aanvraag of melding krijgen die mogelijk weerstand in de omgeving oproept, bijvoorbeeld vanwege het late tijdstip, nemen we daarom meteen contact op met de gemeente.’

 

Controle tijdens evenementen

Frank Spit controleert tijdens evenementen of het vuurwerk veilig wordt afgestoken. Dit begint met een administratieve check: zijn alle papieren – ontbrandingstoestemming, verzekering, gegevens over de herkomst van het vuurwerk – aanwezig en op orde? Is er namens het bedrijf een gecertificeerde medewerker aanwezig? Vervolgens houdt hij toezicht op de opbouw. Daarbij is vooral belangrijk dat het terrein waar het vuurwerk wordt ontbrand goed afgezet is, en op voldoende afstand tot publiek en voorbijgangers is. Verder is voor de veiligheid van belang dat de ondergrond stabiel is en het vuurwerk goed gezekerd is. In theaters moet het vuurwerk het dak niet kunnen raken. Tijdens het afsteken moeten er blusmiddelen onder handbereik zijn. En die worden soms gebruikt. Frank: ‘Laatst ontplofte er onbedoeld een stuk vuurwerk. De kabels – het meeste professionele vuurwerk wordt elektronisch ontbrand – zijn er meteen uitgetrokken en er is geblust. De show kon daarna gewoon doorgaan.’

Meer informatie