Algemeen

Editie 11 - Maart 2016

Boeren worden natuurondernemers

De Wilnisse Bovenlanden vormen een waardevol gebied voor weidevogels en bijzondere planten. In het middelste deel van het gebied hebben twee agrariërs hun melkveehouderijen omgevormd tot natuurondernemingen.

Bekijk in het magazine

De Wilnisse Bovenlanden vormen een waardevol gebied voor weidevogels en bijzondere planten. Om de natuur in het gebied te beschermen en sterker te maken, komt er een ‘mozaïek’ van natte schraallanden, weidevogelgraslanden en bloemrijke graslanden. De natuur profiteert in het nieuwe gebied, dat ook nog eens prachtig wordt om te zien.

Natuurondernemingen

In het middelste deel van het gebied hebben twee agrariërs hun melkveehouderijen omgevormd tot natuurondernemingen. Deze agrariërs zijn bereid om de randvoorwaarden die de natuur stelt volledig te integreren in hun bedrijfsvoering.

Puzzelen met mest en water

Voor de twee boeren betekent dat puzzelen: de natuur kan alleen gedijen als de boeren bemesting, waterpeilen en maaiactiviteiten precies op haar afstemmen. Tegelijkertijd moet er natuurlijk ruimte blijven voor een rendabele bedrijfsvoering.

In volle gang

Op dit moment zijn de inrichting van het gebied en de natuurontwikkeling in volle gang. Eind 2016 is het gebied klaar en zullen de agrariërs echt als natuurondernemers gaan functioneren.