Algemeen

Editie 11 - Maart 2016

De Stelling van Amsterdam gaat verder open

De Stelling van Amsterdam in gemeente De Ronde Venen gaat verder open. Zo kunnen bezoekers straks nog meer genieten van het erfgoed dat de forten te bieden hebben en krijgen ondernemers de kans iets in de Stelling te beginnen.

Bekijk in het magazine

De Stelling van Amsterdam ligt in het verlengde van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en bevat net als deze laatste verzameling bouwwerken veel forten. Veel van deze forten staan in de gemeente De Ronde Venen.

Kans voor ondernemers

De forten staan veelal in de natuur en bevatten cultuurhistorisch en militair erfgoed. De komende jaren worden de forten zodanig ontwikkeld dat er (nog) meer recreatie mogelijk is. De forten worden beter met elkaar verbonden en beter toegankelijk. Daarnaast krijgen ondernemers een kans om onderdelen van de Stelling te gebruiken voor commerciële activiteiten op het gebied van recreatie.

Samenwerking tussen partners

Dit alles vraagt om een goede samenwerking tussen gemeente, provincie Utrecht, eigenaren, ondernemers en andere betrokkenen. Samen willen ze de Stelling van Amsterdam in De Ronde Venen behouden voor de toekomst en zorgen dat bezoekers er nog meer van kunnen genieten.

Verlenen vergunningen

De gemeente De Ronde Venen begeleidt ondernemers die interesse hebben om iets te beginnen in de Stelling. Ze is tevens de partij die vergunningen verleent.