Algemeen

Editie 11 - Maart 2016

Groot onderhoud aan de weg

Aankomende zomer gaat de provincie groot asfaltonderhoud uitvoeren aan de Ingenieur Enschedeweg (N212) tussen Woerden en Vinkeveen. Daarbij wordt meteen werk gemaakt van een aantal andere zaken, waaronder een (betere) oversteekvoorziening voor fietsers in de Dorpsstraat.

Bekijk in het magazine

Aankomende zomer gaat de provincie groot asfaltonderhoud uitvoeren aan de Ingenieur Enschedeweg (N212) tussen Woerden en Vinkeveen. Samen met de gemeente De Ronde Venen heeft zij bekeken wat er op of in de directe omgeving van de weg nog meer kan worden meegenomen. Dit onder het motto: Werk met werk maken en minder hinder.

Oog voor fietsers

In samenwerking met de gemeente realiseert de provincie bij de Dorpsstraat in Wilnis een betere oversteekvoorziening voor fietsers. Daarnaast hebben beide partijen zich gebogen over toekomstige verkeersontwikkelingen en de daarbij behorende aanpassingen.

Zo min mogelijk hinder

Provincie en gemeente kijken samen hoe de werkzaamheden zo kunnen worden uitgevoerd dat er zo min mogelijk hinder is voor het verkeer. Welke omleidingsroutes zijn bijvoorbeeld het meest geschikt en hoe blijft het allemaal zo veilig mogelijk?

Bewoners tijdig geïnformeerd

Bewoners, bedrijven en weggebruikers ontvangen tijdig informatie over wat er precies gaat gebeuren, hoe de omleidingsroutes eruit zien en hoe lang het ongeveer gaat duren. Ook hierin werken provincie en De Ronde Venen nauw samen.