Wegen en verkeer

Editie 11 - Maart 2016

Veilig verkeer is een kwestie van gedrag

Negentig procent van alle verkeersongevallen op de Nederlandse wegen, heeft een menselijke fout als oorzaak. Hierdoor is het onmogelijk om ongelukken volledig uit te sluiten, maar toch stellen we natuurlijk alles in het werk om de weg zo veilig mogelijk te maken. Dit gebeurt door de provinciale wegen zo goed mogelijk in te richten, het rijgedrag van weggebruikers te beïnvloeden en de regels te handhaven.

Bekijk in het magazine

Als provincie schenken we veel aandacht aan de verkeersveiligheid op onze wegen. We doen dat volgens het Duurzaam Veilig-concept. Uitgangspunt van dit concept is dat verkeersdeelnemers primair zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheid. Zij kunnen echter fouten maken en daarom richten we de wegen zo in dat verkeersongevallen zoveel mogelijk worden uitgesloten.

 

Rotonde in plaats van traditioneel kruispunt

Veel minder incidenten

In 2014 is in Wilnis – op de kruising van de Pastoor Kannelaan met de drukke Ir. Enschedeweg – een rotonde aangelegd. De bedoeling was om de situatie hier veiliger te maken. Een aantal ongevallen in korte tijd was hiervoor de reden.

Drie ongelukken in vier weken

Danielle Samsom van het dorpsplatform WilnisKlopt: ‘De Ir. Enschedeweg is een drukke weg en zal dat waarschijnlijk altijd blijven. Maar toen er in vier weken tijd ineens drie ongelukken op het kruispunt met de Pastoor Kannelaan plaats vonden, was dat de spreekwoordelijke druppel. Het dorpsplatform heeft zich toen sterk gemaakt om de situatie veiliger te maken. Met als resultaat dus een rotonde.’

Merkbaar veiliger geworden

Sinds de opening van de rotonde is het merkbaar veiliger geworden, weet Samsom. ‘Ik kan me niet herinneren dat er sindsdien nog een ongeluk is gebeurd.’

Drukke route

Is het daarmee helemaal koek en ei? ‘Het is wel jammer dat het af en toe helemaal vastloopt hier op de Ir. Enschedeweg. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer het op de verderop gelegen A2 vastloopt en mensen andere routes gaan zoeken om op hun bestemming te komen. Maar goed, dat was ook al zo voordat de rotonde werd aangelegd. Het is nu ieder geval stukken veiliger,’ besluit Samsom.

De mens als zwakke schakel

Voorlichting blijft nodig

Het gros van de ongevallen op de weg heeft een menselijke fout als oorzaak. Daarom blijft het noodzakelijk om weggebruikers van alle leeftijden te wijzen op de gevaren in het verkeer. Veel van wat we doen, komt voort uit beleid dat het Rijk bepaalt.

Verkeerssituaties naspelen

Voor kinderen en jongeren tot 25 jaar zet de provincie allerlei vormen van educatie in. Dat begint al bij kinderen van 0 tot 4 jaar, die met voorwerpen verkeerssituaties kunnen naspelen. Voor ouders is er een informatieavond waarin ze uitgelegd krijgen hoe ze veilig met hun kroost het verkeer in kunnen.

Praktijkdagen

Op de basisschool kregen de kinderen al een theoretisch verkeersexamen, maar krijgen ze straks ook dode hoeklessen om ze goed voor te bereiden op het fietsen naar de middelbare school. Leerlingen op de middelbare school krijgen onder meer voorlichtingsfilms te zien en voor de leeftijdsgroep 18-25 zijn er praktijkdagen voor jonge automobilisten.

Campagnes en buurtacties

Voor de groep 25+ zet de provincie in op voorlichtingsacties, bijvoorbeeld door de inzet van een rijsimulator op drukbezochte publiekslocaties. Achter het stuur van de simulator kun je ervaren hoe het is om als automobilist in het donker fietsers zonder verlichting tegen te komen. Daarnaast ondersteunt de provincie lokale buurtinitiatieven van bewoners die hun woonomgeving veiliger willen maken.

Handhaving

Voor wie zich niet aan de regels houdt

Ondanks een zo veilig mogelijke inrichting van de provinciale wegen en de voorlichting over veilig verkeersgedrag, zijn er altijd mensen die zich niet aan de regels houden. Ze rijden te hard, rijden onder invloed of zonder licht. Het is helaas niet mogelijk menselijke fouten in zijn geheel uit te sluiten. Daarom blijft handhaving van de verkeersregels op en rond de N-wegen noodzakelijk.

Preventie door controle

De politie is samen met het Openbaar Ministerie Midden-Nederland verantwoordelijk voor de handhaving op de provinciale weg. De provincie geeft bij de politie aan op welke N-wegen intensieve controle nuttig zou zijn. De politie kiest op haar beurt waar ze daadwerkelijk gaat handhaven en op welke momenten. De selectie van specifieke N-wegen is gebaseerd op cijfers over ongevallen en overtredingen. Zo kan ook handhaving bijdragen aan de vermindering van het aantal verkeersslachtoffers.

Speerpunten verkeershandhaving

De verkeershandhaving wordt voornamelijk uitgevoerd door het Verkeershandhavingsteam Midden-Nederland. Dit team controleert vooral op het gebruik van autogordels, door rood licht rijden, snelheidsovertredingen en rijden onder invloed. Daarnaast ondersteunt de provincie initiatieven die zich op het snijvlak van handhaving en voorlichting bevinden. Zo zet ze BOB-teams in die de politie ondersteunen bij alcoholcontroles. Automobilisten worden zo op een positieve manier bewust gemaakt van de gevaren van het rijden onder invloed.

Meer informatie