Economie en wonen

Editie 12 - Juni 2016

Hoe houden we het Utrecht Science Park bereikbaar?

Het Utrecht Science Park (USP) ontvangt dagelijks 70.000 bezoekers. In 2020 zullen dat er 110.000 zijn. Hoe houden we dit kloppende hart van de Utrechtse kenniseconomie bereikbaar voor iedereen, nu en in de toekomst?

Bekijk in het magazine

Internationale concurrentiepositie

Op het Utrecht Science Park (USP) werken kennisinstellingen, onderzoeksinstituten en bedrijven intensief samen aan innovaties die bijdragen aan een langer en gezonder leven. Mede door de aanwezigheid van het USP is Utrecht al twee maal uitgeroepen tot de meest competitieve regio van Europa.

De regio wil door de krachten te bundelen de internationale concurrentiepositie van het USP nog verder verbeteren. En daar hoort een goede bereikbaarheid bij: met OV, fiets en auto. Nu, maar ook op de middellange en lange termijn.

Samen bereikbaar houden

Mirjam van Velthuizen, lid van de raad van bestuur van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), is ambassadeur bereikbaarheid namens het netwerk van partijen die samenwerken aan het Utrecht Science Park (USP). "De bereikbaarheid is nu al een knelpunt. Er staan dagelijks files die soms al beginnen in de parkeergarages van het ziekenhuis. Als we geen maatregelen nemen op zowel de korte als de lange termijn zal de groei en de economische ontwikkeling van het USP stagneren. En kan de toegankelijkheid van belangrijke medische voorzieningen zoals het UMC Utrecht en het nieuwe Prinses Máxima Centrum onder druk komen te staan."

Het toekomstige USP

Van Velthuizen: "We willen een autoluwe campus, met een hart waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Waar zoveel mogelijk mensen met OV en fiets naar toe reizen, maar die ook goed met de auto bereikbaar is, denk maar aan ambulances en patiënten. Waar mensen buiten de spits reizen als dat kan en met goede fietsverbindingen naar omliggende gemeenten. En waar stevig wordt geïnvesteerd in uitbreiding van de capaciteit van de infrastructuur, want alleen samen kunnen we deze fantastische plek bereikbaar houden."

Verbeteringen op korte termijn

"Op korte termijn verbeteren we de bereikbaarheid van het Utrecht Science Park (USP) door te zorgen voor een betere spreiding van het verkeer, door roosteraanpassingen, flexwerken en het stimuleren van het OV. We ontwikkelen ook digitale middelen, waardoor studenten of patiënten niet altijd naar het USP hoeven te komen. Verder bevorderen we het gebruik van de (elektrische) fiets en werken we met de buurgemeenten aan een betere fietsbereikbaarheid. Ook verwachten we veel van de Uithoflijn."

Lange termijn

"De knelpunten kunnen echter niet worden opgelost zonder naar de automobiliteit te kijken. Meer structurele oplossingen op langere termijn zullen moeten komen van grote infrastructurele projecten. Ik denk hierbij aan verbreding van de A12 en A27 en de aanpak van knooppunt Rijnsweerd. Daarvoor werken we samen met de provincie, omliggende gemeenten en het Rijk aan een Gebiedsverkenning voor Utrecht-Oost."

Gezonde groei

Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhoff: “Het Utrecht Science Park is een belangrijke economische drager. Niet alleen voor de regio, maar voor heel Nederland. Om de verdere kennisontwikkeling en de economie te laten groeien, moet de bereikbaarheid ook voor de langere termijn goed geregeld zijn. Want alleen dan blijft dit gebied interessant voor bedrijven en kennisinstellingen om zich te vestigen. We kijken samen met onze partners in het gebied, omliggende gemeenten en het Rijk hoe we een gezonde groei van het gebied kunnen faciliteren. Bijvoorbeeld door hergebruik van kantoorruimte. Of door de mogelijkheden in omliggende gebieden te onderzoeken, zoals op de huidige RIVM-locatie in De Bilt die straks vrijkomt. Daarbij kiezen we voor duurzame oplossingen in de groene omgeving in het gebied en nemen we ook steeds de bereikbaarheidsvraag mee. Zodat we ook in de toekomst een TOP-regio blijven, concurrerend en goed bereikbaar, waar het prettig is om te wonen.”

Nieuwkomers op het USP

USP verwelkomt de komende jaren onder meer het RIVM, het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie en Danone. Ook startende bedrijven zullen zich er blijven vestigen. Al met al levert dit de komende jaren zo'n 5000 extra banen op. Daarnaast zal het aantal studenten groeien met ongeveer 10.000 omdat onderwijsinstellingen, met name hogeschool Utrecht, hun faculteiten gaan concentreren op het USP.

Gebiedsverkenning

Rijk en regio brengen samen de ambities en gewenste maatregelen voor Utrecht-Oost in beeld. Ook de bereikbaarheidsmaatregelen voor OV, fiets en auto. Zo willen ze een samenhangend pakket aan maatregelen ontwikkelen, waarin ze stap voor stap toewerken naar een regio die ook op de langere termijn aantrekkelijk en bereikbaar blijft. In oktober willen Rijk en regio deze gebiedsverkenning vaststellen.

Uithoflijn vervangt drukste buslijn van Nederland

Naar verwachting opent medio 2018 de Uithoflijn. Deze tramlijn moet in 2020 zo’n 45.000 mensen per dag van en naar het USP vervoeren. De tramlijn vervangt buslijn 12, de drukste buslijn van Nederland. De Uithoflijn kan vier tot vijf keer meer reizigers verplaatsen.

Aanleg Uithoflijn

Aannemer BAM start In juni 2016 met de aanleg van de trambaan op het USP. Afgesproken is dat alle gebouwen, parkeerterreinen en fietsenstallingen gedurende de werkzaamheden bereikbaar blijven. Het leeuwendeel van het overlastgevende werk voert de aannemer uit in de zomervakantieperiode van 2016. Hierdoor blijft de hinder voor studenten, medewerkers en bewoners zoveel mogelijk beperkt.

Meer informatie