Recreatie en cultuur

Editie 2 - April 2014

De cultuurhuizen komen er aan

De bibliotheek, de basisschool, een kinder- en naschoolse opvang, het centrum voor jeugd en gezin, een kunstencentrum, een muziekschool, 55+ woningen en een sporthal. Allemaal onder één dak. Zowel in Nederland als in het buitenland is men inmiddels overtuigd van de meerwaarde die de cultuurhuizen bieden. Alleen in de provincie Utrecht al zijn er 19 van dit soort moderne, toegankelijke verzamelgebouwen die bruisen van creativiteit en onverwachte samenwerkingen. En het einde is nog niet in zicht.

Bekijk in het magazine

‘Dé ontmoetingsplek voor alle Langbroekers’

Daan van Ee, voorzitter Stichting Dorpshuis Langbroek: “Op 11 april is het gloednieuwe Dorpshuis De Toekomst geopend, dat onderdeel uitmaakt van het dienstencentrum Oranjepoort. Je vindt hier, naast een ontmoetingsruimte en een grote zaal voor verschillende activiteiten, ook de openbare basisschool en kinderopvang, de bibliotheek én 35 woningen voor 55+’ers. Allemaal in één multifunctioneel pand. Straks komt er zelfs nog een supermarkt bij. Op die manier wordt Oranjepoort dé ontmoetingsplek voor alle Langbroekers. Omdat je hier voor zoveel verschillende zaken terecht kunt, hopen we van harte dat er interessante kruisbestuiving plaatsvindt. Dat jong en oud met elkaar in contact komen, dat er onverwachte ideeën ontstaan. Het is één van de redenen dat dit project in aanmerking kwam voor subsidie van de provincie.

Het Dorpshuis ligt midden in een nieuwbouwwijk, vooral voor starters met jonge kinderen. Met dit soort voorzieningen hopen we jongeren langer in Langbroek te houden. Tegelijkertijd zorgen we natuurlijk ook goed voor onze ouderen. Waar ik als geboren en getogen Langbroeker misschien nog wel het meest trots op ben, is dat we het Dorpshuis grotendeels met vrijwilligers.”

Verrassende samenwerkingen in het cultuurhuis

Een cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar vele lokale activiteiten plaatsvinden. Een multifunctioneel gebouw waarin verschillende instellingen onder één dak zijn samengebracht. Samen ontwikkelen ze nieuwe ideeën, waarbij ze op een creatieve en verrassende manier gebruik maken van elkaars sterke punten. Kijk maar naar het voorbeeld in Langbroek. Het resultaat voor de inwoner: allerlei culturele, educatieve en medische voorzieningen blijven beschikbaar en toegankelijk in een vaak modern en sfeervol gebouw. Een cultuurhuis geeft bovendien een impuls bij aan de leefbaarheid in stadswijken en kleine kernen als Langbroek.

De provincie Utrecht vindt dit erg belangrijk en draagt dan ook financieel bij aan de ontwikkeling van dergelijke verzamelplekken. Met als voorwaarde een multifunctionele opzet. Dat betekent dat een cultuurhuis minimaal 3 voorzieningen, waaronder een bibliotheek en een publieke ruimte, moet bundelen en dat ook het management en de programmering gemeenschappelijk moeten zijn. Dat levert naast de kruisbestuiving namelijk ook (kosten)efficiëntie op.

Met de cultuurhuizen stimuleert de provincie cultureel ondernemerschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarbij zoeken we de samenwerking met gemeenten, onder meer via cultuurpacten die met hen worden gesloten. Dit in aanloop naar de nieuwe cultuurnota die volgend jaar verschijnt.

Meer informatie