Natuur en milieu

Editie 2 - April 2014

Omgaan met het wassende water

Utrecht ligt op de grens van laag- en hoogland. Die variatie in landschap maakt de provincie zo mooi, maar ook gevoelig voor overstromingen. Klimaatverandering zorgt er bovendien voor dat rivieren steeds vaker hoogwater moeten verwerken. De provincie Utrecht is een van de partijen die er alles aan doet om overstromingen te voorkomen. Dat doen we door nieuwe oplossingen te zoeken. Kijk maar eens naar de voorbeelden op deze pagina.

Bekijk in het magazine

Nationale Deltaprogramma

Door klimaatverandering moet Nederland de komende eeuw rekening houden met periodes van meer en soms van minder waterafvoer via onze grote rivieren. Dat kan grote consequenties hebben voor de bewoners en bedrijven achter de dijken.

Om het Utrechtse rivierengebied veilig en aantrekkelijk te houden, werkt de provincie - samen met de waterschappen, het Rijk, gemeenten en belangenorganisaties - aan het Deltaprogramma Rivieren. In dit landelijke programma wordt gekeken naar innovatieve oplossingen voor de uitdagingen waar we mee te maken krijgen. Nu en in de toekomst: het Nationale Deltaprogramma loopt tot het jaar 2100.

Utrecht is in dit programma aanspreekpunt voor de regio Neder-Rijn en Lek, wat betekent dat in nauw overleg met onze partners in deze regio een strategie wordt ontwikkeld die uiteindelijk moet bijdragen aan de landelijke plannen. Om ons rivierengebied naast veilig aantrekkelijk te houden voor wonen, werken en recreëren, is gekozen voor een integrale aanpak: er wordt een relatie gelegd tussen waterbeheer, economie, ruimte en natuur. De voorbeelden op de vorige pagina laten zien dat Utrecht daar al volop mee bezig is.

Meer informatie