Wegen en verkeer

Editie 2 - April 2014

Spelenderwijs veilig in het verkeer

Kinderen gaan steeds minder vaak met de fiets naar school of naar de sportvereniging. Hierdoor lopen ze kostbare praktijkoefening van hun verkeerskennis mis. Steeds meer basisschoolleerlingen zakken dan ook voor het Praktisch Verkeersexamen. Om hen en hun ouders te stimuleren meer te oefenen is er nu een app voor smartphones en tablet. Vol met oefenvragen voor het examen.

Bekijk in het magazine

‘Verkeer leer je door te doen’

De provincie Utrecht doet haar uiterste best om de wegen zo veilig mogelijk te houden voor alle verkeersdeelnemers. Door de wegen zo veilig mogelijk in te richten en te onderhouden én door te investeren in educatie en verandering in gedrag.Negentig procent van alle ongevallen gebeurt namelijk doordat iemand niet oplet of zich niet aan de regels houdt.

Waar in 2007 nog maar 1,5% van de basisschoolleerlingen zakte voor het Praktisch Verkeersexamen, lag dit percentage vorig jaar op 4%. Om dit te verbeteren, heeft de provincie Utrecht bijgedragen aan de app van Veilig Verkeer Nederland. VVN-directeur Linda van der Eijck: “Kinderen krijgen te weinig gelegenheid te oefenen, terwijl je verkeer juist leert door te doen. Met deze app is oefenen voor het VVN Praktisch Verkeersexamen een stuk aantrekkelijker.”

Het landelijke VVN Verkeersexamen bestaat uit twee delen: een theorie-examen voor kinderen uit groep 7, dit jaar gehouden op 10 april, en een praktijkexamen voor groep 7 of 8 dat vanaf maart wordt georganiseerd.

Meer informatie