Recreatie en cultuur

Editie 3 - Juli 2014

De geheimen van de Waterlinie

Wie rondloopt op een fort ziet niet alleen het prachtige natuurschoon, maar voelt ook de rijke Nederlandse geschiedenis. Voor een prins der Nederlanden reden om zich met zijn onderneming te vestigen op een fort. Voor Unesco aanleiding tot nominatie voor de Werelderfgoedlijst. De forten bruisen en ondernemers zien er een duurzame toekomst in. De waterlinie is een prachtig gebied vol geheimen, waar het voor ons allemaal heerlijk toeven is!

Bekijk in het magazine

Op de bres voor ondernemers

Ondernemen op en om een fort. Het kan prima! Op Fort Nieuwersluis, in het noorden van onze provincie, heeft Liniebreed Ondernemen haar intrek. De stichting brengt ondernemers op en rond de forten bij elkaar en ondersteunt zo duurzaam gebruik van de waterlinies. Juke van Niekerk, directeur van Liniebreed Ondernemen: “Deelnemers komen graag op onze netwerkbijeenkomsten. Daarnaast bieden wij verschillende diensten. Bijvoorbeeld het voordelig inkopen van energie en gebruik van de linie-community, een systeem waarmee ondernemers eigen publieksactiviteiten met een druk op de knop op meerdere activiteitenwebsites kunnen zetten.” Inmiddels kent deze jonge netwerkorganisatie al 116 leden vanuit de diverse waterlinies.

Naast netwerken zet Liniebreed Ondernemen de waterlinie ook op de kaart. Van Niekerk: “We organiseren vier evenementen in het jaar. De start van het fortenseizoen in april, Proef de Linie in mei en juni, Zomer vol Verhalen (uitbreiding van het initiatief van de stad Utrecht) in juli en augustus en in september het Fortenfestival met film,kunst, theater en muziek.

Nieuwe Hollandse Waterlinie genomineerd voor Unesco Werelderfgoed

Werelderfgoederen zijn culturele of natuurlijke monumenten die wereldwijd onvervangbaar en uitzonderlijk zijn. En zo belangrijk voor de wereldgemeenschap dat we ze veilig aan toekomstige generaties willen doorgeven. Bekende werelderfgoederen zijn de piramides van Gizeh in Egypte, de Chinese Muur en het Great Barrier Reef in Australië.

Nederlandse werelderfgoederen zijn onder meer de grachtengordel in Amsterdam, de Waddenzee en een van de waterlinies: de Stelling van Amsterdam. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is nog geen Werelderfgoed, maar wel genomineerd voor deze lijst. Nederland staat als waterland op de kaart. Niet alleen in verband met het gevecht tegen het water, maar ook als het gaat om water als bondgenoot. Dat is wat de waterlinie is: een uniek waterstaatkundig stelsel van sluizen en forten om een groot gebied onder water te zetten en de vijand buiten de deur te houden. Nu de waterlinie geen verdedigingsfunctie meer heeft, zijn het prachtige groene gebieden waar veel te beleven valt. Te voet, fiets en in, op en over het water...

Prinselijke historie én toekomst

Het concept voor een waterlinie dateert al van 1589. Prins Maurits van de Staten van Utrecht en Holland gaf opdracht om te onderzoeken hoe de jonge Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden zo efficiënt mogelijk kon worden verdedigd. Een waterlinie leek de oplossing. Daar waar hoog Nederland overgaat in laaggelegen poldergebied is het tamelijk eenvoudig om land onder water te zetten. Dit kan door het openzetten van sluizen of het doorsteken van dijken. De Oude Hollandse Waterlinie is de eerste waterlinie die echt werd gebruikt, namelijk in rampjaar 1672. Toen werd het gehele gebied onder water gezet en met succes: het bracht de Franse opmars tot stilstand.

Meer informatie