Algemeen

Editie 3 - Juli 2014

Voorwoord

Bekijk in het magazine

De provincie Utrecht is heel divers. We houden ons bezig met onderwerpen die soms weinig met elkaar te maken lijken te hebben. Toch zijn dwarsverbanden te leggen en we kijken voortdurend hoe we onze plannen zo kunnen uitvoeren dat we twee of meer doelen tegelijk kunnen dienen. Een mooi voorbeeld is de Grebbeberg. Daar hebben we het noodzakelijke wegonderhoud als natuurlijk moment aangegrepen om de natuur en cultuurhistorie meer zichtbaar en beleefbaar te maken. Een ander voorbeeld: ons mooie cultureel erfgoed heeft een grote aantrekkingskracht op inwoners en dagjesmensen. Het behoud van dit erfgoed is mede afhankelijk van economische mogelijkheden zoals horeca of vergaderlocaties. Hierdoor kunnen forten en buitenplaatsen beter in hun bestaan voorzien.

We werken dus zoveel mogelijk aan meerdere doelen tegelijk. Niet alleen in uitvoering, maar juist ook in beleid. Zo gaat ons natuurbeleid uit van toegankelijke en beleefbare natuur. Dat kan bijvoorbeeld door natuur en recreatie vaker hand in hand te laten gaan. Ze kunnen elkaar mooi versterken! Zodat u tijdens een wandeltocht via uw telefoon van alles kunt lezen over de natuur in het gebied, bijvoorbeeld. In dit magazine kunt u daar meer over lezen.

Bart Krol
Gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling en Landelijk Gebied