Economie en wonen

Editie 4 - September 2014

Gaming een serieuze zaak

Wie aan games denkt, denkt meestal aan spelcomputers als de Nintendo Wii, Playstation en Xbox. Entertainment games zijn uitgegroeid tot een miljardenbusiness die zich kan meten met de filmindustrie. Maar er komen ook steeds meer serieuze toepassingen in de sfeer van simulatie of hulpmiddelen, de zogenaamde applied of serious games. De provincie Utrecht ondersteunt deze groeiende sector.

Bekijk in het magazine

Provincie Utrecht toonaangevend

De zorg beet enkele jaren terug het spits af met serious games voor artsen om te leren opereren of scan- en echoapparaten te bedienen. Dit scheelt flink in opleidingskosten. Inmiddels is meer dan vijftig procent van alle gamebedrijven in Nederland betrokken bij de productie van serious games. Dat percentage is aanzienlijk hoger dan in andere landen.

De provincie Utrecht is toonaangevend op het gebied van (serious)games. Niet alleen zijn hier de belangrijkste gameopleidingen (HKU, UU, HU) gevestigd, ook huisvest deze regio veel gamebedrijven. Zo biedt de Dutch Game Garden met vestigingen in onder andere Utrecht en Hilversum bedrijfshuisvesting aan meer dan vijftig gamebedrijven. Door samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderwijs- en onderzoeksinstellingen fungeert Utrecht als kraamkamer voor de game-industrie.

De provincie Utrecht draagt bij aan het stimuleringsprogramma Growing Games, een initiatief van de Economic Board Utrecht ten behoeve van nieuwe gamebedrijven. In dit landelijke programma bundelen ruim 25 partners hun krachten voor de game-industrie in Nederland. Er wordt samengewerkt over de gemeente- en regio-grenzen heen; alleen zo kan de Nederlandse game-industrie zich internationaal profileren.

‘Utrecht maakt dankbaar gebruik van expertise in de regio’

Joris van der Heijden, cardioloog UMC Utrecht: “De toepassing van apps in de gezondheidszorg loopt nu nog achter bij andere sectoren. En dat terwijl patiënt en arts er veel baat bij kunnen hebben: de patiënt kan met meer informatie makkelijker aangeven waar er problemen liggen. Voor de zorgsector zelf kan er efficiënter en toch op maat gewerkt worden.

Ik ben betrokken bij de ontwikkeling van de app MeMo. Zo’n app moet ook met ‘zorg’ ontwikkeld worden. Alle partijen moeten bij de ontwikkeling betrokken worden, ook de apotheek die straks de instructie geeft aan de patiënt. Verder mag dit hulpmiddel de normale gang van zaken in het ziekenhuis niet verstoren. Bij het testen van de app blijken patiënten uiteenlopend te reageren: de een heeft behoefte aan uitgebreide achtergrondinformatie, de ander ziet zichzelf meer leren middels een spel. Het ontwikkelen is ook een leerproject. We leren door te doen en van de reacties van de doelgroep: de patiënt. Utrecht pakt het vooruitstrevend aan en maakt dankbaar gebruik van de expertise in de regio op het gebied van gaming. Ook zoeken we samenwerking met andere medische centra in het land.”

‘Eigen regie van de patiënt wordt steeds belangrijker in de zorg’

Antoon Sturkenboom, eigenaar QLVR: “Ik ben medeoprichter en eigenaar van het Utrechtse bedrijf QLVR. Wij maken serious games voor onder meer de zorgsector. Leren en gedragsverandering via een app op je smartphone. Dat is wat ik beoog.

De eigen regie van de patiënt wordt steeds belangrijker in de zorg, daar kan gaming aan bijdragen. Het is een mooi hulpmiddel voor zelfmanagement. We zijn bijvoorbeeld bezig met de ontwikkeling van de app MeMo,waarin je informatie over je ziekte en medicijnen krijgt en waarin een stuk selfmonitoring zit, namelijk het bijhouden van je medicijngebruik. Doel is meer kennis en juist gebruik van medicijnen. Hierdoor kun je extra bezoeken aan het ziekenhuis voorkomen. Het ontwikkelen van zo’n game gaat altijd samen met de professionals (in het geval van MeMO met het UMC Utrecht) uit de zorg en de patiënt. Het is een intensief traject met kleine stappen; alsmaar verbeteren en testen met de eindgebruiker. Alleen co-creatie leidt tot een goed product. Samen vinden we de juiste mix van informatie, interactie, spelvorm en visualisatie voor een doeltreffende app.”

‘Minder behandeltijd en eigen verantwoordelijkheid cliënt’

Marius Buiting, statenlid CDA: “Serious gaming is voor de economie van de provincie Utrecht een belangrijk speerpunt. Een belangrijk toepassingsgebied is de gezondheidzorg. Zowel in het onderwijs als in de zorg die wordt geboden aan patiënten/cliënten speelt serious gaming een belangrijke rol. Hiermee krijgt de patiënt/cliënt meer kennis van zijn eigen ziektebeeld en hoe hier zelf het beste mee om te gaan. Daarnaast is serious gaming ingesteld op de persoonlijk variabele van de patiënt/cliënt: echt maatwerk dus. Kortom, minder behandeltijd van de professional, eigen verantwoordelijkheid voor de patiënt/cliënt en beter afgestemde zorg.”

Meer informatie