Natuur en milieu

Editie 4 - September 2014

Gebruik de zonkracht op uw dak

In een paar muisklikken kan elke inwoner van de provincie Utrecht op de zonnekaart zien of zijn dak geschikt is voor zonnepanelen. Wat kan het opleveren aan gratis groene energie en wat is de terugverdientijd? Dit is binnen een minuut zichtbaar. De scan geeft een eerste indruk. Belemmeringen als slagschaduw of installaties op het dak kunnen de geschatte opbrengst van zonnepanelen verminderen. De zonnekaart biedt onafhankelijk en betrouwbaar advies.

Bekijk in het magazine

De zonnekaart helpt u op weg

De provincie Utrecht lanceerde de zonnekaart in juni 2014. Gedeputeerde Ralph de Vries: “Het potentieel van de daken is enorm. In de stad Utrecht bijvoorbeeld is ongeveer de helft van de daken van particulieren geschikt voor zonnepanelen. De zonnekaart is weer een stap in de richting van onze ambitie om in 2040 een klimaat neutrale provincie te zijn.”

Er zijn geen commerciële partijen aan de zonnekaart verbonden. Inwoners kunnen zelf naar een installateur van hun keuze stappen. Veel mensen willen prettig wonen op een duurzame manier, terwijl het op termijn ook financieel wat oplevert. Dat uitzoeken is vaak een ingewikkelde klus en daarom is de zonnekaart een goede oplossing.

De provincie wil dat inwoners van de regio hun woning zo duurzaam mogelijk kunnen maken. Aan alle gemeenten biedt de provincie daarom de zonnekaart aan. Gemeenten krijgen een eigen link en kunnen de site op maat maken door lokale informatie toe te voegen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan aankondigingen van plaatselijk duurzame bijeenkomsten.

Zonnepanelen en de provincie

Vanwege installaties op het dak is het plaatsen van zonnepanelen op het Provinciehuis helaas niet mogelijk. Waar wel plek is, is het niet rendabel door slagschaduw en de noordelijke ligging. De zonnepanelen van het oude Provinciehuis zijn gerecycled en sinds mei 2014 operationeel op locatie Huis ter Heide. De hergebruikte panelen produceren zo’n 11.000 kWh per jaar.

‘Logisch dat kerken kiezen voor zonne-energie’

Jeroen van der Tang, manager duurzaamheid en milieu Nederland ICT: “Ik ben heel enthousiast over de zonnekaart. De kaart zit heel gedegen in elkaar en maakt in een oogopslag duidelijk of het plaatsen van zonnepanelen kansrijk is. Onze kerk, de Westerkerk in Bunschoten-Spakenburg, is heel geschikt, zowel het platte dak als het schuine dak. Als je bedenkt hoe hoog de energierekening van kerkgebouwen is, dan is het niet meer dan logisch dan kerken kiezen voor zonne-energie. Zeker omdat rentmeesterschap voor de schepping een belangrijk christelijk thema is. Er liggen dus sinds kort maar liefst honderd zonnepanelen op ons kerkdak.”

‘Geweldig dat de provincie de kaart met ons deelt’

Ewelina de Groot, beleidsmedewerker duurzaamheid in De Bilt: “Wij hebben de kaart net aangeprezen in de lokale krant en op onze website. We vinden het geweldig dat de provincie de kaart met ons deelt. Als gemeente willen we klimaatneutraal zijn in 2030 en met steeds minder financiële middelen ligt onze taak meer bij het faciliteren en stimuleren. De zonnekaart past precies in onze strategie: een toegankelijk praktisch middel aanbieden om duurzame initiatieven te stimuleren. Overigens zitten we zelf ook niet stil. We hebben het dak van het gemeentehuis al door de ‘zonnescan’ gehaald. Het dak is gedeeltelijk geschikt. We gebruiken de data in ons plan van aanpak voor verduurzaming van gemeentelijke gebouwen en we kijken wat mogelijk is.”

‘Inwoners kunnen een gratis adviesgesprek met ons aangaan’

Martijn de Loor, voorzitter van de lokale en onafhankelijke energiecoörperatie BENG!: “Zodra inwoners van de Bilt zien dat hun dak geschikt is, kunnen ze een gratis adviesgesprek met ons aangaan. Ze kunnen ook naar een van de voorlichtingsavonden over zonnepanelen komen. Alle gegevens zijn te vinden op onze website.”

‘We moeten alle duurzame energievormen benutten’

Mari Beks, Commissielid Milieu, Mobiliteit en Economie: “Met het energie-akkoord van de regering (september 2013) zijn de eerste stappen gezet tot een klimaatneutrale energievoorziening: 14 procent in 2020. GroenLinks vindt dat we alle duurzame energievormen moeten benutten om als provincie Utrecht die doelstelling te halen. In het akkoord ligt de nadruk op energiebesparing, windenergie en bio-energie. Maar zonne-energie wordt nadrukkelijk ook genoemd als een geschikte duurzame energievorm. Een van de barrieres voor de verdere uitrol van zonnestroom is dat particuliere consumenten, maar ook bedrijven nog onvoldoende bewust zijn hoe rendabel zonnestroom is en hoe ze het aan moeten pakken. Hier kan de zonnekaart uitkomst voor bieden, omdat de consument of een bedrijf in een mum van tijd kan zien of zijn of haar dak geschikt is voor het opwekken van zonnestroom en wanneer de investering terugverdiend is.

GroenLinks is blij dat de provincie ons voorstel actief heeft opgepakt en we hopen dat het instrument een goede bijdrage kan leveren aan het energiebeleid van de provincie en de gemeenten in Utrecht. Maar vooral dat het ook particulieren en bedrijven kan helpen bij hun afweging voor het opwekken van zonnestroom.”

Meer informatie