Natuur en milieu

Editie 4 - September 2014

RUD Utrecht maakt het eenvoudiger

De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht verleent omgevingsvergunningen milieu, beoordeelt milieumeldingen en ziet toe op de naleving van milieuregelgeving. Door een betrouwbare partner te zijn, kwaliteit te leveren en processen en procedures eenvoudiger te maken, wil de RUD Utrechtse bedrijven, ondernemers en burgers ondersteunen.

Bekijk in het magazine

Toezicht en handhaving onder één dak

De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht startte op 1 juli 2014 als zelfstandig vormgegeven samenwerkingsverband van en voor elf gemeenten en de provincie Utrecht. Het gaat om de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht en Woudenberg. De dienst verleent omgevingsvergunningen milieu, beoordeelt milieumeldingen en ziet toe op de naleving van milieuregelgeving. Hieronder valt ook toezicht op groene wetten, bodemsanering, luchtvaart, vuurwerk en zwembaden.

Met de vorming van de RUD Utrecht is toezicht en handhaving samen gebracht onder een dak. De samenwerking is daardoor gemakkelijker omdat nu iedereen bij elkaar zit.

“Wij,de 130 collega’s van de RUD Utrecht, gaan de belofte waarmaken.”

Saskia Borgers, directeur RUD Utrecht: “De RUD Utrecht is op 1 juli officieel gestart! We zijn de hekkensluiters, de laatste RUD in Nederland, er zijn er nu 29. leder nadeel heeft zijn voordeel zou je kunnen zeggen. We kunnen nu kijken naar de kinderziektes van de RUD's die ons voor zijn gegaan. We kunnen van hen leren. Wij, de 130 collega’s van de RUD Utrecht, gaan de belofte waarmaken. We ondersteunen onze 3500 klanten om zo onze burgers een mooie, schonere en veiligere omgeving te bieden.”

‘Ik ben een adviserende handhaver’

Rob Boersbroek, handhaver RUD Utrecht: “Ik controleer voornamelijk agrarische bedrijven, maar ook een bedrijf als Pon, importeur van Volkswagen. Dat is het leukste bedrijf waar ik kom, omdat alle aspecten van mijn werk - lucht, bodem, water en geluid - daar samenkomen. Ik kijk bijvoorbeeld naar hoe gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. En dan geef ik meestal een advies over de maatregelen die een ondernemer kan nemen om verbeteringen aan te brengen. Je kunt als handhaver wel zeggen wat er niet goed is, maar daarmee alleen is een ondernemer niet geholpen. Ik denk mee om in samenwerking tot een goede oplossing te komen. Dat geldt ook voor energiebesparingen. Ik adviseer soms om tijdschakelaars aan te brengen, of om spiegels achter tl-buizen te plaatsen, zodat je minder verbruik hebt. Soms komt een bedrijf met een eigen initiatief en vragen ze mij daarover om advies. Eigenlijk zie ik mijzelf als een adviserende handhaver. Maar voldoet een bedrijf bij een hercontrole nog niet aan de eisen, dan wordt er gehandhaafd. Want ze moeten wel voldoen aan de voorschriften.

‘Een pragmatische manier van werken’

Wim van Zomeren, Health, Safety, Security & Environment Officer Pon (internationale handels- en serviceorganisatie importeur Volkswagen): “Pon wil de milieuzaken structureel aan pakken. Sinds 2004 hebben we dan ook een ISO 14.001 certificaat voor ons milieumanagementsysteem. Wij willen dat het goed geregeld is op ons bedrijf. Maar bij een controle kun je altijd wel iets vinden. De vraag is hoe je daar mee omgaat. Daarom wilden we niet meer wachten tot de controle langskomt. We zitten twee keer per jaar om tafel met het waterschap, de RUD Utrecht en soms met iemand van de gemeente. Mogelijke problemen worden zo nooit groot. We werken goed samen, want er wordt meegedacht om tot oplossingen te komen. Soms worden we gewezen op een risico dat we niet direct hadden voorzien. Dan kunnen we op tijd actie ondernemen. Het vertrouwen in elkaar is belangrijk en de manier van werken is pragmatisch. Daar heb je wat aan in ons bedrijf. Ik heb de verwachting dat dit zo blijft in de toekomst.”

Meer informatie