Natuur en milieu

Editie 5 - November 2014

Daar zijn wij duurzaam!

Op 6 oktober vond de zesde landelijke dag van de Duurzaamheid plaats. Hoe, wanneer en waar is de provincie Utrecht duurzaam? Ontdek de duurzame plekken en plannen van uw regio.

Bekijk in het magazine

Veilige en milieu-vriendelijke wegverlichting

De provincie Utrecht heeft in totaal ongeveer 300 km provinciale wegen, paralelwegen en fietspaden. De meeste hiervan worden verlicht door lantarenpalen.

Wanneer ze aan vervanging toe zijn, zorgt de provincie voor nieuwe, duurzame exemplaren. De oude armaturen worden vervangen door LED-verlichting die dimbaar is, de hoeveelheid licht wordt dus op vaste tijden aangepast. Dit bespaart geld, vermindert CO2-uitstoot en gaat lichtvervuiling tegen.

Tegelijk worden de stalen masten vervangen door aluminium masten. Deze zijn onderhoudsvriendelijker, hoeven niet meer geschilderd te worden en zijn 100% recyclebaar. Bovendien bieden de masten weinig weerstand als er onverhoopt een voertuig tegenaan botst.

Van Gras naar Gas

Uit de bermen van de provincie Utrecht wordt jaarlijks ruim 5 ton gras gemaaid. Nu is dat nog afval, maar in de nieuwe aanbesteding voor het bermonderhoud stelt de provincie een aanvullende eis: het gras moet worden verwerkt tot biogas.

Als de onderhoudsaannemer het gras naar een boer brengt met een biovergistingsinstallatie kan deze het (eventueel samen met mest) verwerken tot biogas. Biogas is een bruikbare en duurzame energiebron die na zuivering terug kan naar het energienet.

De aanbesteding voor bermonderhoud is de tweede in Nederland waarin aan het groenonderhoud ook eisen worden gesteld aan de eindverwerking. De aannemer wordt hiervoor verantwoordelijk.

‘We willen dat de provincie nadenkt over wat zij bereikt voor mens, milieu en markt’

Statenlid Niels Hoefnagels: “D66 houdt zich als toekomstgerichte partij altijd bezig met de effecten van beleid op de toekomst van ons en onze kinderen. We willen dat de provincie nadenkt over wat zij bereikt voor mens, milieu en markt. Door integraal te kijken naar projecten en beleid heeft de provincie de afgelopen jaren in al haar voorstellen duurzaamheid mee laten wegen. Dat is te zien bij de projecten die hier worden beschreven.

Wij willen ons nog meer inzetten om van de provincie Utrecht de meest leefbare economie van Nederland te maken. Ondernemers die belangrijk zijn voor verduurzaming van de samenleving en die dat binnen de huidige markt (nog) niet voor elkaar krijgen, moeten bijvoorbeeld van de provincie een steuntje in de rug krijgen.

Dit kunnen we doen door actief mee te denken, door duidelijkheid te geven of door belemmerende regelgeving aan te passen. Ook kan de provincie meedenken bij het uitvoeren van haalbaarheidsstudies of garant staan voor financieringen. De provincie kan daarvoor ook Europese fondsen inzetten.”

Eerste Fairtrade provincie!

Ook onze regio levert een bijdrage aan eerlijke handel met respect voor mens en milieu en we zijn dan ook hard op weg om de eerste ‘Fairtrade provincie’ van Nederland te worden. De provincie ontvangt het Fairtrade label wanneer er 12 Fairtrade gemeenten in de provincie zijn, het provinciehuis Fairtrade thee en koffie schenkt en als de provincie haar ambitie actief uitdraagt.

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het verkrijgen van de titel ‘Fairtrade provincie’. Met inmiddels 11 Fairtrade gemeenten hebben we goede hoop dat het ons dit jaar nog gaat lukken!

Duurzaam wonen op de Vliegbasis

Vanaf 13 december 2014 is Vliegbasis Soesterberg toegankelijk voor publiek. Het is een gebied vol bijzondere natuur en cultuurhistorie, midden in de ecologische hoofdstructuur (EHS). De provincie maakt zich sterk voor de oplevering van 440 nieuwe duurzame woningen op dit unieke terrein. De keuze voor duurzame woningen beantwoordt de wens dat ook toekomstige generaties van dit unieke gebied kunnen genieten. In september is tijdens de week van het wonen met experts, marktpartijen, potentiële bewoners en andere belangstellenden nagedacht en ideeën uitgewisseld over, onder andere, deze duurzame woonwijk. De resultaten van deze sessies worden als input gebruikt voor het voorlopig ontwerp.

Voortbestaan van flora en fauna

Wij wonen in een klein en dichtbevolkt land. Dit gaat vaak ten koste van het leefgebied van dieren en planten. Zo worden sommige soorten in hun voortbestaan bedreigd. Terwijl het met andere soorten juist zo goed gaat dat zij voor overlast zorgen: schade voor boeren, maar ook voor bedrijven en particulieren. Daarnaast kan de florerende soort ook een bedreiging vormen voor zeldzame dieren en planten. Menselijk ingrijpen is dan noodzakelijk.

Het flora en faunabeleid van de provincie schept de kaders om een duurzame en gezonde populatie van onze (beschermde) dier- en plantensoorten in de provincie Utrecht te waarborgen. Voor nu én in de toekomst.

Het erfgoed levert …

Hoe kunnen buitenplaatsen energie besparen en opwekken? Op het Buitenplaats symposium, op 6 november is er naar voorbeelden en oplossingen gezocht. Er werden ideeën uitgewisseld over zuiniger stoken door biomassa, zonnepanelen en duurzaam restaureren.

Zo was er een initiatief van de EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC) : zonnepanelen op het dak van de steenfabriek Bosscherwaarden waarmee particulieren hun eigen energie kunnen opwekken.

Een ander gezamenlijk (!) initiatief van eigenaren, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten was de verzameling van snoeihout van meerdere buitenplaatsen om deze te laten verbranden door een bedrijf met een verbrandingsoven. Op deze manier kan energie worden opgewekt voor een hele wijk!

Ervaar elektrische energie

Elektrisch rijden is in opkomst. Met het groeiende aantal elektrisch aangedreven voertuigen groeit ook de vraag naar laadinfrastructuur.

Om die reden investeert de provincie Utrecht in laadpalen voor elektrisch vervoer door de hele provincie heen, waar iedereen gebruik van kan maken. Gemeenten kunnen straks onbeperkt palen afnemen. De provincie draagt voor een deel bij in de kosten - 2000 euro per laadpaal - , de rest betalen de gemeente en de betrokken marktpartijen. In de provincie Utrecht kunnen op deze manier maximaal 200 laadpalen gefinancierd worden.

Geef groen gas!

Wie niet zonder auto kan of wil, heeft twee serieuze duurzame alternatieven: elektrisch rijden en groengas.

Ten opzichte van elektrische auto's rijden auto's op groengas meer kilometers en zijn ze ook een flink stuk goedkoper. Een liter kost ongeveer een euro. Nederland heeft bijna 150 tanklocaties voor groengas. De provincie Utrecht heeft met het project Groengas inmiddels acht gasvulpunten gerealiseerd. Dat lijkt nog weinig, maar het begin is gemaakt van onze bijdrage aan een landelijk dekkend netwerk. Zo staat u nooit stil en draagt u bij aan een schoner milieu!

Meer informatie