Economie en wonen

Editie 5 - November 2014

Dubbele winst met zonne-energie

Tien procent korting op de energierekening voor huurders van sociale huurwoningen. Via zonnepanelen, dus nog goed voor het milieu ook! Niet via een subsidie en zonder zelf te investeren, maar met financiering van marktpartijen; dit wordt mogelijk door een garantstelling van de provincie. Zo krijgen nieuwe business modellen en marktpartijen met beperkte inzet van overheidsgeld een kans.

Bekijk in het magazine

Succes door samenwerking

Wocozon Utrecht gaat zonnepanelen leasen aan huurders van woningbouwcorporaties. Door daken beschikbaar te stellen dragen woningbouwcorporaties bij aan verduurzaming én profiteren hun huurders direct door een lagere rekening. De woningbouwcorporaties hoeven zelf geen grote bedragen te investeren, maar de bewoners merken het verschil wel meteen aan hun lagere energierekening.

Om dit mogelijk te maken, draagt iedereen een steentje bij. De garantstelling van de provincie trekt de Rabobank Amersfoort en omstreken over de streep om twintig procent van het project te financieren. En met deze zekerheid is het voor de Bank Nederlandse Gemeenten weer mogelijk om de rest van het project te financieren. Naast de garantstelling van de provincie worden initiatiefnemers in de regio ondersteund door een team van experts dat hen begeleidt bij het indienen van een goede aanvraag bij de bank.

De provincie draagt dus zelf niet direct bij, maar creëert wel de omstandigheden die andere partners nodig hebben om een lening voor dergelijke energieprojecten te verstrekken. Wocozon is de eerste organisatie die gebruikmaakt van de garantieregeling energie. Ook andere zogenaamde collectieve energieprojecten kunnen bij de Rabobank aankloppen, zoals bijvoorbeeld Verenigingen van Eigenaren die hun gebouw duurzamer willen maken.

‘Door de combinatie van garantstelling en hulp van experts kunnen wij aanvragen voor leningen beter beoordelen’

Directeur Rabobank Denise Notenboom: “Het opzetten van collectieve energieprojecten is een betrekkelijk nieuwe maatschappelijke ontwikkeling die wij graag willen stimuleren, want het is in lijn met onze duurzaamheidsambitie.

In de praktijk bleken voor dit soort projecten diverse risico’s te zijn die het welslagen in de weg stonden: bijvoorbeeld de organisatie van het collectief of het rond krijgen van de business-cases. We zien ook vaak dat Verenigingen van Eigenaren te weinig geld beschikbaar hebben. Juist dat is voor financiering door banken essentieel.

Verder is het belangrijk dat aanvragen goed zijn onderbouwd. Door deze samenwerking krijgen aanvragers de mogelijkheid experts in te zetten, die hen helpen met hun verzoek. Met de juiste kennis kunnen ze hun eigen duurzame ideeën vertalen naar bancaire vraagstukken.

Door de garantstelling door de provincie en de inzet van een expertteam, kunnen wij als bank aanvragen voor een lening beter beoordelen. Natuurlijk wel altijd onder de juiste voorwaarden.”

‘Een goed energielabel en een lagere rekening: iedereen wordt er beter van’

Directeur Wocozon Roland van der Klauw: “Ik vind dat huurders van sociale huurwoningen van woningcorporaties moeten kunnen profiteren van goedkope en zelfopgewekte zonnestroom van hun eigen dak. Corporaties besteden hun geld op dit moment aan andere dingen dan aan zonnepanelen of andere duurzaamheidsambities. Daar zien wij mogelijkheden.

Door onze unieke leaseconstructie hoeft de woningcorporatie niet zelf te investeren, maar kunnen ze hun geld besteden aan hun kerntaken. Onze stichting Wocozon installeert zonnepanelen en de huurder profiteert hiervan met een lagere energierekening. Iedereen wordt er beter van. De woningcorporatie krijgt een goed energielabel, de bewoner een lagere energierekening en zo lang hij of zij er blijft wonen blijft de rekening hetzelfde.

Het voornemen is honderden woningen in de provincie Utrecht van zonnepanelen te voorzien. De financiering die we nu hebben gekregen, geeft ons de ruimte om goed aan de slag te gaan en kennis op te doen. We willen bekijken of we het project ook kunnen uitrollen naar de rest van Nederland. Met de ervaring in de provincie Utrecht op zak, zien de banken dat het kan!”

‘Liever dan subsidiëren, scheppen we de condities waarbij banken zelf weer in positie komen’

Gedeputeerde economie Remco van Lunteren: “Duurzaamheid is een integraal onderdeel van ons beleid. Daarin past de ambitie om zoveel mogelijk energiebesparende maatregelen in woningen te nemen. Het Garantiefonds maakt projecten mogelijk die op zich haalbaar zijn, maar waarvoor financiering moeilijk is, omdat ervaring met dit soort projecten nog ontbreekt.

Als provincie willen we duurzame initiatieven ondersteunen. Liever dan subsidiëren, scheppen we de condities waaronder de markt het zelf afkan. Het rendement is op die manier groter. De gedachte is dat, met deze ervaring, de markt de financiering oppakt en ondersteuning niet langer nodig is.

De zonnepanelen van Wocozon laten zien dat het werkt: de banken pakken hun rol en financieren de zonnepanelen voor sociale huurwoningen. De provincie draagt geen cent bij, maar staat alleen garant voor een deel van de totale financiering. Geweldig nieuws voor de markt dat ze dit dus op kunnen pakken! Nog beter nieuws voor de bewoners, want zij zullen vanaf dag één geld overhouden door een lagere energierekening.”

Meer informatie