Bestuur en organisatie

Editie 5 - November 2014

‘Oliemanrol’ van het middenbestuur

Het zijn spannende tijden voor de jeugdzorg: per 1 januari 2015 wordt de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg overgeheveld van provincie naar gemeenten. Gemeenten bereiden zich al jaren voor op deze nieuwe taak en de provincie heeft hen daarin op alle mogelijke manieren ondersteund. 19 tot 26 november was de “Week van de Jeugdzorg”, een mooi moment om terug te blikken op de afgelopen periode: Hoe hebben Utrechtse gemeenten de samenwerking met de provincie op dit onderwerp ervaren? Wethouder Bob Duindam van gemeente Woerden vertelt over zijn ervaringen.

Bekijk in het magazine

Rol van de provincie in de regionale samenwerking

Wethouder Bob Duindam: “De provincie heeft een sleutelrol gespeeld in voorbereiding op de Utrechtse transitie. Als de provincie er niet was geweest, was het niet zo goed gegaan. De provincie heeft ervoor gezorgd dat we steeds constructief met elkaar in gesprek waren.

Naar mijn mening heeft zij als middenbestuur een “oliemanrol” door alle partijen met elkaar te verbinden. Toen we nog niet wisten of we financiële dekking hadden, heeft de provincie erop aangestuurd om gezamenlijke stappen te zetten en is tegelijkertijd in gesprek gegaan met de staatssecretaris.”

Mariette Pennarts, Gedeputeerde Jeugdzorg, is blij met deze waardering: “De inzet van de provincie was om het proces optimaal te ondersteunen. Een succesvolle transitie is ook in ons belang en uiteraard dat van de client. We zijn hierbij dienstbaar aan gemeenten en hun opdracht. Zo hebben we menskracht geleverd ter ondersteuning en waar mogelijk de regels versoepeld.”

Is er een les voor de toekomst te trekken?

Duindam geeft aan dat de provincie soms nog meer had mogen sturen. “Wat anders had gekund, was het zoeken van bijvoorbeeld een gezamenlijke ICT-oplossing. Iedere gemeente doet dat nu zelf. Een enorm avontuur, met alle risico’s van dien. Naar mijn mening heeft het Rijk daarin doorzettingsmacht, maar de provincie had daarin ook wat kunnen betekenen en dan met name om een gemeenschappelijke oplossing te vinden.

Over één maand is de transitie jeugdzorg een feit, het blijft voor alle betrokkenen spannend hoe dat gaat verlopen. De wethouder meldt nog dat er een hele discussie gaande is over mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Zelf gelooft hij daar niks van: “Ik vind dat een verkeerd beeld. Er is geen wethouder die dat zal laten gebeuren.”

Meer informatie