Economie en wonen

Editie 6 - Januari 2015

De digitale atlas van de provincie Utrecht

Op zoek naar een fietsroute? Benieuwd naar de locatie van cultuurhistorie? Nieuwsgierig naar de geluidsbelasting op je woning? In Webkaart vind je het antwoord op deze en vele andere vragen.

Bekijk in het magazine

Ruimtelijke informatie

De provincie Utrecht beschikt over een grote hoeveelheid ruimtelijke informatie; informatie die op een kaart kan worden weergegeven over verschillende thema’s, bijvoorbeeld natuur, recreatie, cultuurhistorie.

Om deze ruimtelijke informatie voor iedereen toegankelijk te maken is Webkaart ontwikkeld. Webkaart is een digitale atlas die het mogelijk maakt om kaarten te raadplegen en zelf kaarten samen te stellen. Deze kaarten kunnen vervolgens op eenvoudige wijze worden gedeeld met anderen.

Webkaart wordt binnen de provincie Utrecht veel gebruikt om kaarten met beleidsinformatie te maken en te delen, zodat er een integrale visie ontstaat waarin alle relevante informatie gecombineerd kan worden.

Voor gemeenten is er een mogelijkheid om digitaal bestemmingsplannen met de provincie Utrecht te delen, zodat de communicatiestromen vereenvoudigd worden.

Webkaart is ook voor bedrijven en burgers interessant. Niet alleen om locaties te zoeken, maar vooral om verschillende kaarten met elkaar te combineren. Zo kunnen bijvoorbeeld recreatiemogelijkheden gecombineerd worden met fiets- en wandelroutes, die vervolgens weer gecombineerd kunnen worden met natuur- en stiltegebieden.

Bij aankoop van een nieuwe woning kan ook het bodemloket worden geraadpleegd door de koper of de makelaar om te controleren of er bodemverontreiniging aanwezig is.

Harrie

Harrie laat zien op welke manieren Webkaart een antwoord kan geven op de verschillende vragen die hij heeft.

Harrie van Kessel woont nu in Zaltbommel, voor zijn nieuwe baan wil hij verhuizen naar een woning binnen 10 km van zijn nieuwe werklocatie in de stad Utrecht.

Hij oriënteert zich in eerste instantie op Bunnik omdat hij op fietsafstand van zijn nieuwe werkplek wil gaan wonen en hij tevens in de buurt van een snelweg wil wonen zodat hij snel naar zijn familie in Zaltbommel kan rijden.

Harrie wil geen nadeel ondervinden van de snelweg, daarom gaat hij op zoek naar informatie over omgevingslawaai. Via de website van de provincie Utrecht komt hij bij de digitale atlas Webkaart.

Vervolgens gaat hij op zoek naar een geschikte fietsroute vanuit huis naar zijn nieuwe baan. Eerst bekijkt hij dat op de topografische ondergrond, maar vervolgens ziet hij dat er een kaartlaag fietsroutenetwerk is. Op deze kaart ontdekt hij dat er een mooie fietsroute is die vanuit Bunnik rechtstreeks naar zijn werklocatie loopt.

Makelaar

Harrie benadert de makelaar. Die heeft een huis te koop staan in Bunnik. In de brochure van het huis is een aantal kaartjes opgenomen. De makelaar heeft hiervoor Webkaart van de provincie Utrecht gebruikt. Een van de kaarten geeft aan of er zich bodemsaneringslocaties bevinden op het perceel. Andere kaarten laten de kadastrale percelen zien en het bestemmingsplan.

Gemeente

Harrie bekijkt zelf in Webkaart ook het bestemmingsplan van Bunnik, hij ziet daar een ontwerp bestemmingsplan genaamd scholeneiland. Hij vraagt zich af hoeveel scholieren hier naartoe zullen gaan en of er wel rekening is gehouden met de extra drukte op de ontsluitingswegen. Om hier antwoord op te krijgen belt hij de gemeente Bunnik.

Petra

Een gamebedrijf zoekt kantoorruimte in de provincie Utrecht, de game provincie bij uitstek. Zij willen zich vestigen in een bestaand kantoorpand.

De directeur Petra gaat naar Webkaart om te zien wat er leeg staat binnen de provincie Utrecht.

Eerst voegt zij de kaart kantorenterreinen toe om te kijken op welk terrein ze zich zouden willen vestigen. Vervolgens kijkt zij op de kaart aanbod panden waar er leegstand is. Uiteraard zoekt Petra wel een pand dat goed bereikbaar is.

Bij het pand dat zij op het oog heeft, ziet zij op de luchtfoto dat er voldoende parkeerruimte is. Dat komt goed uit, want een groot deel van het personeel komt met de auto. Zij carpoolen zoveel mogelijk; op de kaart carpoolplaatsen hebben zij bepaald wat de beste carpoolplaatsen zijn om af te spreken.

In Webkaart ziet Petra ook in welke gemeente het pand staat. Na een geschikte locatie te hebben gevonden, neemt zij contact op met de gemeente om het proces verder af te stemmen.

Na de opening van het bedrijf wil Petra een leuk dagje organiseren voor het personeel. Het idee is om een dagje in de omgeving van het kantoor in de buitenlucht door te brengen. Zij vraagt aan secretaresse Silvana of zij een uitje wil organiseren.

Silvana heeft bij Petra gezien hoe handig Webkaart werkt, voor het plannen van het uitje is dat ook haar uitgangspunt. Ze kijkt in Webkaart of er een leuke wandelroute in de buurt van het kantoor is, daarvoor voegt zij de kaart Rondwandelroutes 5 - 15 km toe, dat lijkt haar een mooie afstand voor het personeel. Het blijkt dat vlakbij het kantoor een leuke wandelroute is.

Aangezien het hartje zomer is, lijkt het haar ook leuk om na de wandeling te gaan zwemmen. Op de kaart zwemwater ziet zij dat er een geschikte zwemlocatie is die aansluit bij de wandelroute.

Meer informatie