Bestuur en organisatie

Editie 6 - Januari 2015

Amersfoort en provincie: 1 + 1 = meer

Een ideale situatie: de provincie en gemeenten delen hun plannen en komen gezamenlijk tot het beleid en de uitvoering. Regionale en lokale doelen komen samen. 1 + 1 = meer. In deze nieuwe rubriek leest u over een succesvolle samenwerkingen tussen een gemeente en de provincie. Als eerste gemeente komt Amersfoort aan bod.

Bekijk in het magazine

Samen bouwen aan vooruitgang

Het Oliemolenkwartier

Ateliers, cafés en poppodia; je vindt ze in het Oliemolenkwartier in Amersfoort. Hier komen lokale initiatieven tot leven in omgebouwde industriële panden. Een vorm van nieuw bouwen die ook veel vragen oproept. Zeker financieel. Wie profiteert bijvoorbeeld mee van de gestegen waarde van panden? De provincie heeft een Financieel Expertise Netwerk (FINC) voor het vinden van antwoorden. Zo werken we samen aan een nieuwe manier van bouwen.

De provincie en de gemeente Amersfoort werken sinds 2014 samen aan binnenstedelijke projecten. Het Oliemolenkwartier wordt organisch ontwikkeld, dat betekent stap voor stap en gericht op de wensen van de betrokkenen. Dit vraagt veel van partijen; samen op weg naar een nog onduidelijke stip op de horizon.

Arno Goossens, strategisch adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling gemeente Amersfoort: ‘We hebben behoefte aan een degelijk kader, waarin scenario’s worden geschetst met mogelijke financiële constructies belicht vanuit verschillende disciplines.’

FINC kan daarbij helpen. Hierin zitten financiële, juridische en fiscale deskundigen die hun kennis bundelen om kansrijke bouwprojecten weer op de rit te krijgen. De kennis en oplossingen worden gedeeld om elders ook tot nieuwe successen te leiden.

Bondgenoten in cultuur

Cultuurpacten

Samenwerken om cultuur, cultureel erfgoed en cultuurtoerisme te stimuleren. De gemeente Utrecht en gemeente Amersfoort hebben al een cultuurpact met de provincie gesloten. In de pacten staan afspraken over het gezamenlijke cultuurbeleid voor de komende twee jaar.

Er volgen spoedig meerdere gemeenten die allemaal het belang van een dergelijk pact inzien. Nu er vele nieuwe taken op gemeenten afkomen, voornamelijk op het gebied van zorg en welzijn, wil men voorkomen dat cultuur ondersneeuwt. Zeker in tijden van bezuinigingen.

In mei 2014 tekende de gemeente Amersfoort het cultuurpact met de provincie. Onderdeel van het Amersfoortse pact is onder andere de afspraak over behoud van de monumenten uit de Eerste Wereldoorlog en het Belgenmonument.

Wethouder Pim van den Berg: ‘Amersfoort heeft veel te bieden op cultuurgebied en aan cultureel erfgoed. Iedereen weet dat cultuurschatten kwetsbaar zijn en brede aandacht en steun nodig hebben om voor toekomstige generaties beschikbaar te blijven. Steun van overheden, maar zeker ook van inwoners. Met de ondertekening van het cultuurpact geven we als overheden aan dat we elkaar nodig hebben om onze cultuurschatten te blijven delen.’

Westelijke ontsluiting Amersfoort

Het VERDERpakket

De provincie Utrecht is een aantrekkelijk gebied in het midden van het land. Dat zorgt voor veel verkeer en drukte op de wegen, vooral rond Utrecht en Amersfoort. Om de regio niet verder dicht te laten slibben is er door gezamenlijke overheden 3,1 miljard euro vrijgemaakt, waarvan 2,6 miljard van het Rijk en 97,2 miljoen provinciegeld. Dit is het VERDERpakket: 100 maatregelen voor fiets, openbaar vervoer en wegen.

Een van de maatregelen is het verbeteren van de bereikbaarheid en doorstroming aan de westzijde van Amersfoort. Samen met, onder andere, de provincie zorgt de gemeente dat in 2015 de werkzaamheden aan een nieuwe ontsluitingsweg beginnen.

Edward Dijxhoorn, voorzitter van de Vereniging Amersfoortse Bedrijven is blij met de aanleg: ‘Amersfoort heeft ook die fantastische centrale ligging, wat een voordeel is, maar ook een risico. De bereikbaarheid van de westkant van Amersfoort is van groot belang voor de economie. Bijvoorbeeld om te zorgen voor een goede doorstroming van en naar industrieterrein de Isselt. Van ons mag er ook nog doorgepakt worden met de A1 naar Eemnes en de A28 naar Harderwijk.’

Samen werken aan groene vingers

Groenblauwe Structuur

Als tegenhanger van de stedelijke groei van Amersfoort werkt de gemeente aan ontwikkeling van grote groengebieden, zoals Bloeidaal, het dal van de Heiligenbergerbeek, het Maatweggebied en Vathorst-Noord. Maar ook aan groene pareltjes in de stad, het buurtgroen, de groene ommetjes en de natuurspeelplaatsen. Dit vanuit de in 2004 vastgestelde Visie Groenblauwe Structuur. De visie geeft een beeld van de gewenste situatie zo’n tien jaar later, in 2015. Ruim 25 uitvoeringsprojecten zijn aan het programma gekoppeld. De meeste hiervan zijn inmiddels afgerond.

De ambities van de gemeente Amersfoort bleken aan te sluiten op die van de provincie Utrecht op het gebied van natuur, recreatie en landbouw. Vanuit het programma Agenda Vitaal Platteland (AVP) ging de provincie dan ook in 2009 een samenwerking aan met de gemeente, de zogenaamde Samenwerkingsovereenkomst Groenblauwe Structuur Amersfoort. Deze bestond vooral uit een provinciale financiële bijdrage om de gedeelde doelen te behalen. ‘Zo heeft de provincie dit project in en rondom Amersfoort mede mogelijk gemaakt en een impuls gegeven aan de uitvoering van het programma Groene Stad,’ aldus Charles Rijsbosch, werkzaam als strateeg bij de gemeente Amersfoort. Eind 2015 loopt de samenwerkingsovereenkomst af en zijn alle projecten naar verwachting voltooid. Parallel aan de looptijd van het AVP.