Algemeen

Editie 6 - Januari 2015

Voorwoord

Bekijk in het magazine

Het nieuwe jaar is voor u allen hopelijk goed begonnen, mag het u brengen waar u naar uitkijkt! Begin januari ben ik, opnieuw, geïnstalleerd tot commissaris van de Koning. Ik zie ernaar uit ook de komende jaren deze prachtige provincie te mogen dienen.

In maart zijn de verkiezingen van Provinciale Staten, tegelijk met de verkiezingen voor de waterschappen. Laten we hopen op een flinke opkomst!

Half december verscheen de ‘Staat van Utrecht’, de monitor die de kwaliteit van onze leefomgeving aangeeft. Onze provincie staat er economisch goed voor, maar deze medaille heeft ook een keerzijde. Zorg is er over bereikbaarheid en luchtkwaliteit.

We blijven werken aan de optimalisering van de woon- en werkomgeving. Daarnaast is het belangrijk dat we onze contacten onderhouden en versterken: internationaal, nationaal. Dat geldt uiteraard ook voor onze eigen regio: een goede samenwerking met onze gemeenten is voor de provincie heel belangrijk.

Willibrord van Beek
Commissaris van de Koning