Natuur en milieu

Editie 7 - Maart 2015

Een dak voor Soesterberg

Op zoek naar een fietsroute? Benieuwd naar de locatie van cultuurhistorie? Nieuwsgierig naar de geluidsbelasting op je woning? In Webkaart vind je het antwoord op deze en vele andere vragen.

Bekijk in het magazine

Ruimtelijke informatie

De provincie Utrecht beschikt over een grote hoeveelheid ruimtelijke informatie; informatie die op een kaart kan worden weergegeven over verschillende thema’s, bijvoorbeeld natuur, recreatie, cultuurhistorie.

Om deze ruimtelijke informatie voor iedereen toegankelijk te maken is Webkaart ontwikkeld. Webkaart is een digitale atlas die het mogelijk maakt om kaarten te raadplegen en zelf kaarten samen te stellen. Deze kaarten kunnen vervolgens op eenvoudige wijze worden gedeeld met anderen.

Webkaart wordt binnen de provincie Utrecht veel gebruikt om kaarten met beleidsinformatie te maken en te delen, zodat er een integrale visie ontstaat waarin alle relevante informatie gecombineerd kan worden.

Voor gemeenten is er een mogelijkheid om digitaal bestemmingsplannen met de provincie Utrecht te delen, zodat de communicatiestromen vereenvoudigd worden.

Webkaart is ook voor bedrijven en burgers interessant. Niet alleen om locaties te zoeken, maar vooral om verschillende kaarten met elkaar te combineren. Zo kunnen bijvoorbeeld recreatiemogelijkheden gecombineerd worden met fiets- en wandelroutes, die vervolgens weer gecombineerd kunnen worden met natuur- en stiltegebieden.

Bij aankoop van een nieuwe woning kan ook het bodemloket worden geraadpleegd door de koper of de makelaar om te controleren of er bodemverontreiniging aanwezig is.

Harrie

Harrie laat zien op welke manieren Webkaart een antwoord kan geven op de verschillende vragen die hij heeft.

Harrie van Kessel woont nu in Zaltbommel, voor zijn nieuwe baan wil hij verhuizen naar een woning binnen 10 km van zijn nieuwe werklocatie in de stad Utrecht.

Hij oriënteert zich in eerste instantie op Bunnik omdat hij op fietsafstand van zijn nieuwe werkplek wil gaan wonen en hij tevens in de buurt van een snelweg wil wonen zodat hij snel naar zijn familie in Zaltbommel kan rijden.

Harrie wil geen nadeel ondervinden van de snelweg, daarom gaat hij op zoek naar informatie over omgevingslawaai. Via de website van de provincie Utrecht komt hij bij de digitale atlas Webkaart.

Vervolgens gaat hij op zoek naar een geschikte fietsroute vanuit huis naar zijn nieuwe baan. Eerst bekijkt hij dat op de topografische ondergrond, maar vervolgens ziet hij dat er een kaartlaag fietsroutenetwerk is. Op deze kaart ontdekt hij dat er een mooie fietsroute is die vanuit Bunnik rechtstreeks naar zijn werklocatie loopt.

Een groen veilig vliegdorp

De Amersfoortsestraat door ‘vliegdorp’ Soesterberg maakt deel uit van de provinciale weg N237 tussen Utrecht en Amersfoort. Het is een drukke regionale verbindingsweg die een obstakel vormt bij de ontwikkeling van Soesterberg. De provincie Utrecht heeft samen met Soest een oplossing gevonden voor dit probleem. Door een gedeelte van de weg te verlagen en te overkappen, ontstaat er een mooie en veilige verbinding die het vliegdorp bij elkaar houdt en de natuur van het Park Vliegbasis Soesterberg dichterbij brengt.

Het plan is gereed en eind 2015 start de uitvoering. ‘Het wordt geen diepe tunnel maar een onderdoorgang,’ zegt projectleider Koevoets van de provincie. ‘We gaan totaal zes meter de diepte in. De onderdoorgang krijgt een lengte van 600 meter, tussen de Sterrenbergweg en het benzinestation van de BP. Op de middelste 210 meter van de onderdoorgang komt een dak van gras. Het lokale verkeer krijgt een verbindingsweg aan beide zijden van het dak, een voor fietsers en een voor het overige verkeer.’

Trillingsvrije aanleg

De combinatie Van Hattum en Blankevoort/KWS heeft opdracht gekregen om het werk met zo min mogelijk hinder uit te voeren. Een ingrijpende klus, midden in het dorp. Door te kiezen voor een trillingsvrije aanlegmethode, zonder heien, is de kans op schade aan bestaande bebouw-ing kleiner. De aannemer gaat vanaf november 2015 aan de slag, op doordeweekse dagen, tussen 7 uur ‘s ochtends en 7 uur ‘s avonds. Bij bezienswaardige bouwactiviteiten krijgen bewoners een uitnodiging om op een veilige manier op de bouwplaats te komen kijken.

In de maanden november en december worden de eerste wanden van de onderdoorgang aangebracht. Het verkeer kan er dan nog door. Vanaf januari 2016 gaat de weg helemaal dicht, tussen de Rademakerstraat en de Tammer rotonde. De wegafsluiting duurt circa 20 weken. Doorgaand verkeer wordt om Soesterberg heen geleid. Voor het lokale verkeer zijn er twee nieuwe gemeentelijke wegen om het dorp in en uit te kunnen. Naar verwachting is de N237 in juni 2016 weer open voor het verkeer en kunnen de Soesterbergers elkaar ontmoeten op het dak van de weg.

Wat zeggen betrokkenen

Janne Pijnenborg, wethouder Soest

‘De verdieping van de weg is een van de projecten uit het masterplan Soesterberg. Ik ben blij dat na de fase van plannen maken, de uitvoering nu gaat beginnen’

Marius van Ginkel, bewoner en eigenaar tankstation

‘Dat er zoveel gaat gebeuren en dat het zoveel geld mag kosten, vind ik toch wel heel apart.’

Josephina Sievers, bewoner

‘Ik denk dat het heel mooi wordt en rustig. Ben heel erg benieuwd.’

Karin Loohuizen, bewoner Veldmaarschalk Montgomeryweg

‘Ik maak me toch wel wat zorgen over de uitvoering omdat het een zeer ingrijpende operatie is. Indekken voor eventuele schade lijkt me een goede zaak.’

Yvonne Blokzijl, bewoner

‘Hartstikke mooi dat de verdiepte weg er komt: minder geluid in mijn achtertuin, perfect gewoon. Ze kunnen niet vroeg genoeg beginnen.’

Bas Uyland, directeur BMU-groep

‘Ik vind het een prachtig initiatief dat de gemeente en de provincie de overkluizing van de weg door Soesterberg hebben durven oppakken. Zo worden het centrum van Soesterberg, Soesterberg-Noord en de vliegbasis ruimtelijk, sociaal en economisch met elkaar verbonden. Als bedrijf zijn we er minder gelukkig mee omdat het onze bereikbaarheid en zichtbaarheid ontneemt. Wij hopen dat de provincie en de gemeente Soest hier oog voor hebben en ons de mogelijkheden geven om te verplaatsen. Op die manier kunnen we samen een mooie ontwikkeling realiseren aan de randen van Soesterberg.’

Henk de Pater, projectleider aannemerscombinatie

‘Eind november starten we met bouwen. Dat gaat ongeveer een jaar duren. Voorafgaande en tijdens de bouw hebben we overleg met bewoners en bedrijven. Het is belangrijk om te weten wat er leeft zodat we daar tijdens de uitvoering op in kunnen spelen. We kunnen dan zoveel mogelijk rekening houden met zorgen en wensen. Bouwen geeft altijd overlast maar we proberen dat wel tot een minimum te beperken.’

Meer informatie