Jeugdzorg

Editie 7 - Maart 2015

‘Trots op wat in zo’n kort tijd met jeugdzorg is bereikt’

De provincies hebben vanaf 2015 geen wettelijke taak meer in de zorg voor jeugd. Provincie Utrecht gedeputeerde Mariëtte Pennarts heeft van meet af aan gepleit voor een warme overdracht aan gemeenten en heeft een nauwe samenwerking met alle partijen gestimuleerd. Wijkteam Schothorst-Zielhorst uit de gemeente Amersfoort vertelt samen met wethouder Imming over de eerste ervaringen in de praktijk met Jeugdzorg.

Bekijk in het magazine

Gedeputeerde Mariëtte Pennarts:

‘Gemeentenhebben gezinnen beter in beeld. Dat is grote winst.’

‘Het is een ongelooflijk ingrijpende systeemverandering. Vanuit een uitstekende basisgedachte. Hulp dichtbij organiseren, één verantwoordelijke coördinator, zo snel mogelijk ingrijpen om escalatie te voorkomen. Gemeenten hebben gezinnen beter in beeld. Dat is grote winst.

Het hele idee is dat door middel van preventie en vroege signalering veel problemen zijn te voorkomen. Daar geloof ik ook oprecht in. Het nieuwe systeem biedt de kans om het preven-tieve veld eindelijk goed op te bouwen. Maar er blijven mensen bij wie het ‘op eigen kracht verhaal’ niet opgaat.

Met preventie kun je niet alles voorkomen. Sommige kinderen hebben intensievere vormen van hulp nodig. Die moet wél overal beschikbaar zijn.

In Utrecht is in de transitie gekozen voor kleine regio's. Het voordeel? Mensen kennen elkaar goed en zoeken elkaar makkelijk op. Met zes wethouders iets voor elkaar zien te krijgen is makkelijker dan met twaalf. Aan de andere kant is er het risico van versnippering. Mijn advies: houd de bovenregionale samenwerking in stand, ook als de provincie dat straks niet meer faciliteert. Regel preventie lokaal en kijk waar nodig bovenregionaal.’

‘Trots op wat we in zo’n korte tijd hebben bereikt’

De transitie van de jeugdzorg van provincie naar gemeenten is per 1 januari 2015 een feit. De transitie betekent een ingrijpende wijziging in de zorg voor de jeugd. De basisgedachte is hierbij: hulp dichtbij organiseren, één verantwoordelijke coördinator en zo snel mogelijk ingrijpen om escalatie te voorkomen.

Wethouder Fleur Imming

‘Financiële structuren mogen niet leidend zijn. Het belang van de cliënt staat altijd voorop’

Genoeg aanleiding voor PUM om in gesprek met wethouder Fleur Imming (Amersfoort) en teamleider van het Wijkteam Schothorst-Zielhorst Lineke Bosscher, om de eerste ervaringen te peilen in de gemeente Amersfoort.

Imming, onlangs nog door Binnenlands Bestuur uitgeroepen tot beste nieuwkomer, vertelt dat per 1 januari 2015 elke wijk een eigen Wijkteam heeft, en dat de inwoners hen feilloos weten te vinden. ‘Natuurlijk zijn er ook nog zorgen, maar de meeste mensen vinden het een heel prettig idee dat de zorg nu zo dichtbij is.’ Samen met de wijkteams en andere wethouders is ze in deze periode regelmatig ‘on the road’ in de wijken om te horen wat er speelt én om voorlichting te geven over de veranderingen in de zorg.

Teamleider Lineke Bosscher

‘We willen de toegang tot zorg en ondersteuning zo makkelijk mogelijk maken voor de inwoners’

Teamleider Wijkteams Lineke Bosscher vult aan dat er nu contacten zijn met alle huisartsen en scholen in de wijk. De teams richten zich op een brede doelgroep: 0-100. ‘Een belangrijke verandering ten opzichte van hoe voorheen werd gewerkt, is dat de wijkteams niet over cliënten praten, maar mét de cliënten. We proberen zoveel mogelijk de eigen kracht te stimuleren. De vragen die hier binnen komen zijn heel breed, van huilbaby tot mensen die een dagbesteding zoeken. We bespreken samen met cliënten of familie, vrienden en vrijwilligers ook kunnen worden ingezet.’

Bosscher geeft hier een mooi voorbeeld van: ‘Bij het Wijkteam kwam een verstandelijk beperkte man zonder netwerk. Wij hebben toen een aantal vrijwilligers gemobiliseerd, waardoor er nu alleen heel lichte zorg nodig is.’

Fleur Imming: ‘2015 is een overgangsjaar, dus we weten dat we te maken krijgen met kinderziektes. Voor iedereen is dit een spannende periode, daarom willen we allemaal goed zicht hebben op wat er gebeurt. Maar ik wil niet doorschieten in te veel controle, maar juist vertrouwen hebben in elkaars expertise.’

Fleur Imming: ‘Bij de inkoop van de gespecialiseerde jeugdzorg ging het Rijk uit van de gegevens van 2013, dus niet de meest actuele cijfers. Nu moeten we in de praktijk ondervinden of we daadwerkelijk voldoende zorg hebben ingekocht. Het wordt dus best spannend. De provincie heeft eind vorig jaar wachtlijsten weggewerkt met de inzet van extra middelen. Ons dilemma is dat we het nu met minder middelen moeten doen dan voorheen beschikbaar waren.

Een lastige casus was bijvoorbeeld een kind dat zeer specialistische begeleiding nodig heeft, die door één bepaalde aanbieder werd aangeboden, waar de gemeente geen zorg had ingekocht. Deze zorg hebben we uiteindelijk wel betaald.’ Fleur Imming: ‘Financiële structuren mogen niet leidend zijn. We laten geen kinderen in de kou staan; voor elke dringende situatie - hoe complex ook - zoeken we een oplossing.’

Meer informatie