Bestuur en organisatie

Editie 7 - Maart 2015

Verkiezingen en dan?

Woensdag 18 maart was de dag dat kiezers hun voorkeur uitspraken door te stemmen voor Provinciale Staten en de waterschappen. In de provincie Utrecht gaf 52,5 % van de inwoners gehoor aan de oproep ‘Kies jouw Utrecht’. We blikken terug op de verkiezingscampagne, brengen de uitslagen in beeld en kijken vooruit wat de uitslag van de verkiezingen betekent voor de komende periode.

Bekijk in het magazine

‘Bedankt voor uw stem. Met uw keuze bepaalt u samen met alle kiezers de politieke koers van de provincie Utrecht voor de komende vier jaar.’

De heer W.I.I. van Beek
Commissaris van de Koning

De verkiezingscampagne ‘Kies jouw Utrecht’ werd begin maart gelanceerd met een laserprojectie op het provinciehuis. De start van een paar weken volop campagne voeren: door politieke partijen en de provincie. Met allemaal hetzelfde doel voor ogen: zoveel mogelijk Utrechtse inwoners overtuigen te gaan stemmen en bewust een keus te maken.

En er viel heel wat te kiezen op 18 maart. Elf zittende politieke partijen en vier nieuwe partijen en een scala aan provinciale onderwerpen waar de partijen uiteenlopende meningen over hebben. Dat pallet aan keuzes is door de provincie partijen in beeld gebracht met een opkomstbevorderende campagne en politieke activiteiten in de regio.

Een kijkje achter de schermen

Provincie Utrecht Magazine biedt een kijkje achter de schermen. Wat hebben provincie en de politieke partijen gedaan om de kiezers te boeien en te binden en wat komt er allemaal bij kijken om een verkiezingscampagne neer te zetten?

Van verkiezingen naar installatie

Met de bekendmaking van de verkiezingsuitslag start de zoektocht naar de samenstelling van een nieuw bestuur voor de provincie Utrecht. Na een drukke campagneperiode blijft de druk nu hoog om een coalitie van partijen te vormen die de provincie de komende vier jaar gaat besturen.

Na de uitslagenavond op 18 maart houden de politieke partijen al op 19 maart de eerste verkenningsgesprekken. De partij met de meeste stemmen neemt gebruikelijk het voortouw om een coalitie te vormen.

Om te kunnen besturen is een meerderheid nodig in Provinciale Staten. In Utrecht betekent dit minstens 25 van de 49 zetels. Pas als met een combinatie van partijen deze meerderheid is bereikt en zij het inhoudelijk eens zijn, kan er een vervolgstap worden gezet; het coalitieakkoord. Wanneer het akkoord bereikt is, dan wordt er snel overgegaan tot benoeming van de gedeputeerden. Gedeputeerden komen altijd uit de coalitiepartijen. Hun taak is om het beleid uit te voeren dat door Provinciale Staten wordt vastgesteld. Wanneer dit allemaal rond is, zal afscheid worden genomen van de zittende Statenleden en worden de nieuw gekozen Statenleden geïnstalleerd.

O-bureau: ‘Alles begint met een goed idee’

Nienke Vletter en Rianne Engels van O-Bureau: Bureau O bedacht de verkiezingscampagne ‘Kies jouw Utrecht’. Voor de tweede keer zijn zij betrokken bij de Provinciale Statenverkiezingen. Nienke Vletter en Rianne Engels van O-bureau blikken terug op de afgelopen campagne. ‘We heb-ben bij de campagne ‘Kies jouw Utrecht’ voortgeborduurd op de campagne van de vorige Statenverkiezingen. Die was erg succesvol, want Utrecht kende vier jaar geleden samen met Noord-Brabant de hoogste kiezersopkomst’, vertelt Rianne enthousiast.

Toch is er altijd ruimte voor verbetering. Zo bleek ook uit onderzoek onder inwoners van de provincie Utrecht. ‘We wilden graag nog concreter laten zien waar de provincie zich mee bezighoudt. Vier jaar geleden waren mobiliteit, ruimte en natuur de onderwerpen op de posters. Nu ging het onder andere over streekbussen, N-wegen en windmolens’, vertelt Nienke. ‘Verder hebben we ook heel actief online campagne gevoerd. Veel mensen zoeken tenslotte verkiezingsinformatie op internet en die vonden ze nu heel compleet bij elkaar op www.kiesjouwutrecht.nl. We zijn trots op deze campagne, aldus Nienke en Rianne.

‘We wilden graag nog concreter laten zien waar de provincie zich mee bezighoudt’

Van verkiezingscampagne tot de Eerste Kamerverkiezingen

Start verkiezingscampagne

Op maandag 2 maart werd door, symbolisch, de eerste stem uit te brengen een lichtprojectie op het provinciehuis onthult. Dit was het startschot voor de opkomstbevorderende campagne ‘Wat stem jij? Kies jouw Utrecht’

Verkiezingsdag

Op 18 maart mochten alle kiesgerechtigde inwoners van de provincie Utrecht hun stem uitbrengen. In de avond verzamelden alle politieke partijen zich in het Provinciehuis om de verkiezingsuitslag af te wachten.

Definitieve verkiezingsuitslag

Op 23 maart werd de definitieve verkiezingsuitslag bekend gemaakt door het Centraal Stembureau.

Afscheid van huidige Statenleden

24 maart werd in een officiële Statenvergadering afscheid genomen van de vertrekkende Statenleden. Hierbij ontvingen enkele Statenleden een Koninklijke Onderscheiding.

Installatie van nieuwe Statenleden

26 maart worden de nieuwe Staten geïnstalleerd in hun eerste officiële vergadering. Vanaf dan besturen zij de provincie. De gekozen Statenleden starten in april met commissievergaderingen waarin de besluitvorming voor Provinciale Staten wordt voorbereid. De eerst reguliere vergadering van Provinciale Staten vindt op donderdag 30 april plaats.

Eerste Kamerverkiezingen

Op 26 mei stemmen alle Statenleden in heel Nederland om 15.00 uur voor de samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

‘De concrete onderwerpen hielpen mij’

Mirjam de Boer woont in de provincie Utrecht: ‘De verkiezingscampagne ‘Kies jouw Utrecht’ trok voor het eerst mijn aandacht toen ik op internet een bericht las dat de verkiezingssite in de lucht was. Vervolgens vielen mij steeds meer dingen op, zoals een volgeplakt verkiezingsbord, partijen die campagne voerden en ook de billboards langs de weg.

De verkiezingscampagne ‘Kies jouw Utrecht’ vond ik belangrijk, omdat ik wel graag wil weten waar ik mijn stem aan geef. Wat betekent mijn stem? Waar kies ik voor? Wat zijn de keuzes die doorslaggevend worden voor een bepaalde politieke partij?

Ik zit niet vast aan één partij. Iedere verkiezingen bekijk ik opnieuw waar mijn stem naartoe gaat. Bij de Provinciale Statenverkiezingen wist ik niet zo goed wat de partijen voor invloed hebben en wat de provincie precies doet. Het hielp mij dus dat deze keer concrete onderwerpen werden genoemd, zoals ecoducten en windmolens. Dat zette mij wel aan het denken.’

‘De campagnesite gaf een goed beeld van de standpunten’

Rob Beukema, algemeen directeur aannemersbedrijf van Zoelen: ‘De verkiezingen voor Provinciale Staten kwamen al snel onder mijn aandacht. Dat begon bij Bouwend Nederland, waar ik in het Regiobestuur van Randstad Noord zit. Met Bouwend Nederland hebben we een debatavond ‘Bouw Tafel Utrecht’ georganiseerd tijdens de verkiezingscampagne. Ook het straatbeeld zie je veranderen door de plakborden en wegborden. Dat ik invloed heb op de toekomst van de provincie vind ik heel belangrijk. Ik ben dan vooral geïnteresseerd in vraagstukken zoals: Waar gaan we bouwen en hoe lossen we de files op? Allemaal vraagstukken die spelen in ‘ons’ Utrecht en daaromheen!

De verkiezingscampagne ‘Kies jouw Utrecht’ viel mij voor het eerst op door de laserprojectie op het provinciehuis. Die was niet te missen! De campagne zelf heeft mij zeker geholpen bij het maken van mijn keuze. Ik vond op de website www.kiesjouwutrecht.nl een handige samenvatting om de verkiezingsprogramma’s door te nemen. Ook gaf de site een goed beeld van de standpunten van de politieke partijen op verschillende thema’s. Dit heeft mij zeker geholpen bij het maken van een keuze.

Meer informatie