Bestuur en organisatie

Editie 8 - Mei 2015

Utrechtse Heuvelrug en provincie: 1 + 1 = meer

Een ideale situatie: de provincie en gemeenten delen hun plannen en komen gezamenlijk tot het beleid en de uitvoering. Regionale en lokale doelen komen samen. 1 + 1 = meer. In deze rubriek leest u over een succesvolle samenwerking tussen een gemeente en de provincie. Deze keer komt de gemeente Utrechtse Heuvelrug aan bod.

Bekijk in het magazine

Bewoners maken verschil met eigen plan

Spoortunnel bij Maarsbergen

De Woudenbergseweg in Maarsbergen (N226) is een drukke weg waar het verkeer vaak vaststaat voor de spoorwegovergang. Dat is een probleem, zeker als er straks meer treinen gaan rijden op het traject tussen Utrecht en Arnhem. Daarom gaan de provincie Utrecht, de gemeente Utrechtse Heuvelrug en ProRail zorgen voor een tunnel onder het spoor door.

Dorpsplein in ere hersteld

Het bijzondere van dit plan is dat het ontwerp voor de tunnel grotendeels is bedacht door een groep betrokken bewoners die samen een dorpscomité hebben gevormd. In het ontwerp loopt de tunnel ook onder de kruising met de Tuindorpweg door. Een extra lange tunnel dus, die als voornaamste voordeel heeft dat het nabij gelegen ere kan worden hersteld. Wat dan ook gaat gebeuren! De provincie en de gemeente hebben samen extra geld uitgetrokken om dit plan te kunnen realiseren.

Vegen, scheppen en harken

Ruud Hartveld van het dorpscomité:‘We zijn ontzettend blij dat ons ontwerp is overgenomen. Als dank hebben we de betrokken bestuurders ieder een kadootje meegegeven: de gedeputeerde kreeg een bezem, omdat hij het pad heeft schoongeveegd voor ons ontwerp. De directeur van ProRail hebben we een schop gegeven, zodat hij die symbolisch snel in de grond kan zetten. En voor de wethouder hadden we een hark bedacht, omdat we van hem verwachten dat hij de zaken nog wat verder gaat aanharken.'

De eetcultuur van de Utrechtse Heuvelrug

Food event 2015

In de gemeente Utrechtse Heuvelrug vindt op zaterdag 6 en zondag 7 juni een Food event plaats. Op verschillende plekken in Amerongen en Leersum kunnen bezoekers hierbij kennis maken met de natuurlijke rijkdommen en de eetcultuur van de Heuvelrug. De activiteiten vinden plaats op zogenaamde buitenplaatsen. Deelnemende locaties zijn kasteel Amerongen, de Tabaksschuur Utrechts Landschap, het Tabaksteeltmuseum, Molen Maallust en Landgoed Zuylestein.

Buitenplaatsen zetten de voedseltoon

Buitenplaatsen en ook tabaksschuren zijn kenmerkend voor de Utrechtse Heuvelrug. In vroeger tijden speelden ze een belangrijke rol in de eetcultuur. De rijke bewoners van de buitenplaatsen hadden vaak uitgebreide gezelschappen over de vloer en zetten met hun partijen de toon voor de streek. Bij de meeste buitenplaatsen was een grote moestuin aanwezig met daarop kassen voor meer exotische gewassen.

Cultuurpact: meer samenhang in cultuurbeleid

De provincie Utrecht en de gemeente Utrechtse Heuvelrug trekken samen op om cultureel erfgoed te behouden en culturele initiatieven mogelijk te maken. Begin dit jaar tekenden gedeputeerde Mariëtte Pennarts en wethouder Hans Nijhof in dat kader een Cultuurpact. Wethouder Hans Nijhof: ‘Doordat provincie en gemeente samen optrekken, komt er meer samenhang in de uitvoering van ons cultuurbeleid.’

Beschermen unieke karakter

KAMM-landgoederen

De provincie Utrecht en de gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben afspraken gemaakt met de vier landgoederen Het Kombos, Anderstein, Maarsbergen en Huis te Maarn (samen: KAMM) om deze op een duurzame manier verder te ontwikkelen. De afspraken zijn gemaakt om verrommeling van het landschap tegen te gaan en om meer ruimte te geven aan de natuur.

Kamsalamander

De KAMM-landgoederen hebben historische waarde door onder andere de bijzondere architectuur van de landhuizen. Qua natuur zijn ze waardevol door de unieke flora en fauna. Zo komen op landgoed Het Kombos de heikikker en de kamsalamander nog voor.

Samen sterker

Doordat de landgoederen onderdeel zijn van het Natuurnetwerk Nederland (een reeks aaneengeschakelde natuurgebieden), zijn er nauwelijks mogelijkheden om ze anders in te richten: wat een negatief effect heeft op de natuur, is niet toegestaan. Door de gemaakte afspraken kunnen de landgoederen elkaar wel versterken.

‘Impuls’

‘De afspraken die we onderling hebben kunnen maken zijn een impuls voor de komende 10 jaar. Ze geven vertrouwen voor een duurzame toekomst van de landgoederen’, aldus mr. J.W.H. van der Goes-Petter, eigenaresse van Landgoed Maarsbergen.

Meer informatie