Wegen en verkeer

Editie 8 - Mei 2015

Stationsgebied Driebergen-Zeist wordt OV-knooppunt

Het stationsgebied bij station Driebergen-Zeist wordt omgevormd tot een OV-knooppunt waar alle verkeer goed kan doorstomen. Het aantal sporen bij het station wordt verdubbeld van twee naar vier. Daarnaast verdwijnt de spoorwegovergang. In plaats daarvan komt er een tunnel voor het autoverkeer en wordt de weg (N225) verbreed.

Bekijk in het magazine

De verbouwing van het stationsgebied moet een einde maken aan de files bij de spoorwegovergang, de overvolle fietsenstallingen en een chronisch tekort aan parkeerplekken. ProRail werkt samen met de provincie en de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist aan het nieuwe station en de verbetering van het gebied eromheen.

Nieuw busstation

Naast een nieuw treinstation komt er ook een nieuw busstation bij station Driebergen-Zeist. Beide worden volledig energieneutraal. Verder moet een nieuwe parkeergarage plaats bieden aan 600 auto’s en kunnen fietsers straks onder het station hun fiets stallen. Via een eigen fietsroute kunnen ze bovendien snel het stationsgebied doorkruisen.

Stationsgebied in 2020 klaar

De werkzaamheden voor de transformatie beginnen in 2016. In 2020 moet het werk klaar zijn. Driebergen-Zeist heeft dan een mooi, veilig en gebruiksvriendelijk stationsgebied dat klaar is voor de toekomst.