Bestuur en organisatie

Editie 8 - Mei 2015

Utrecht heeft gekozen: 49 nieuwe Statenleden

De inwoners van de provincie Utrecht hebben gesproken: 52 procent van de kiesgerechtigden heeft 18 maart de nieuwe Provinciale Staten gekozen. 26 maart installeerde de commissaris van de Koning de 49 Statenleden. 21 van hen zaten al eerder in de Staten, 28 zitten er voor het eerst.

Bekijk in het magazine

11 partijen

De nieuwe Provinciale Staten zijn gekozen en geïnstalleerd. Net als tijdens de vorige termijn zitten er de komende vier jaar elf partijen in de Statenzaal. De VVD en D66 zijn de grootste met ieder 9 zetels. 50Plus is met één zetel de kleinste partij. De andere Statenzetels worden gevuld door CDA, SP, PVV, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, SGP en Partij voor de Dieren. De komende vier jaar zullen deze partijen de belangen van de gemeenten en haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit onze provincie behartigen.

Van 47 naar 49 leden

De Provinciale Staten tellen de komende vier jaar 49 leden. Dat zijn er twee meer dan tijdens de vorige periode. Dit komt doordat het aantal inwoners van de provincie de afgelopen tijd is gegroeid. Het aantal Statenleden is namelijk gekoppeld aan het aantal inwoners van de provincie.

Eed of belofte

Tijdens hun eerste officiële Statenvergadering werden de nieuwe Staten geïnstalleerd door commissaris van de Koning Willibrord van Beek. Daarna moest ieder Statenlid een eed of gelofte afleggen. In april begonnen de Statenleden met het hun werk als vertegenwoordiger van de inwoners van de provincie Utrecht.

De debutant: Derk Boswijk (25), CDA

‘Problemen uit het dagelijks leven oplossen,’ dat was het antwoord dat Derk Boswijk steevast gaf wanneer mensen hem vroegen waarom hij zich kandidaat stelde voor een zetel in de Provinciale Staten. Nu is hij met zijn 25 jaar het jongste Statenlid van Utrecht.

Jongeren

Als een van de jongste raadsleden, wil Boswijk de belangen van jongeren behartigen. ‘Ik wil de bereikbaarheid van kleine dorpen en gemeenten verbeteren voor jongeren. Wat je nu ziet, is dat jongeren in Amsterdam gaan studeren omdat Utrecht niet goed bereikbaar is.’ Ook dichtbij huis wil de Wilnisser debereikbaarheid verbeteren. ‘Ik wil de doorstroming van het verkeer op de N201, die door De Ronde Venen loopt, verbeteren. Dit komt ten goede aan de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van die gemeente.’ 

Aan tafel

‘Ik geloof niet in een campagne van drie maanden. Je moet continu laten zien wat de provincie doet voor haar inwoners. Niet alleen in de aanloop naar de verkiezingen. Daarom zal ik maandelijks met inwoners van de provincie om de tafel zitten. Ik wil weten tegen welke problemen ze aanlopen en wat ik op provinciaal niveau voor ze kan betekenen.’

Karin Boelhouwer (52), GroenLinks

‘Waarom ik de politiek in ben gegaan? Als je vindt dat iets niet deugt, dan moet je daar zelf wat aan doen,’ vertelt Karin Boelhouwer die nu in haar tweede termijn als Statenlid zit.

Veel geleerd

‘Wanneer ik terugkijk op mijn eerste vier jaar, dan heb ik in het begin vooral veel geleerd over wat de provincie doet. Ik had de onderwerpen Jeugdzorg, Cultuur en Europa in mijn portefeuille. Het zijn drie kleine woorden waar een hele wereld achter schuilgaat. Het Statenwerk is soms best moeilijk. Zelf ondervond ik dat toen ik met mijn achtergrond in de culturele sector moest uitleggen dat er flink bezuinigd ging worden. Gelukkig kon een kaalslag worden voorkomen.’

Duurzaamheid

‘In de komende Statenperiode hoop ik meer cultuurpacten met gemeenten te sluiten. Ook vind ik dat de provincie een taak heeft op het gebied van duurzaamheid. Zo wil ik dat we de verschillende vormen van duurzame energie ondersteunen, stimuleren en aanjagen. We hebben nu bijna genoeg gemeenten die het fair trade-label dragen. Nog even en we kunnen Utrecht een fair trade-provincie noemen. Dat is ook een streven.’

De routinier: Gerard Bosman (69), SP

‘Alles wat in het leven gebeurt, wordt bepaald in de politiek.’ Met deze zin wakkerde de grootvader een halve eeuw geleden de politieke interesse van Gerard Bosman aan. Toen hij in 1956 naar de HBS wilde, groeide de interesse van Bosman voor de politiek verder. ‘De HBS was in die tijd alleen weggelegd voor de rijkere gezinnen. Ik vond dat iedereen een gelijke kans moest hebben. Ik heb toen twee dingen gedaan. Ik ben het onderwijs in gegaan en in de politiek gestapt. Van 1974 tot 1978 heb ik vier jaar in de Provinciale Staten gezeten voor de PKU, een fractie van PPR, D66 en PvdA.’

Energie en toewijding

Nu, 41 jaar later, is Bosman terug in de Provinciale Staten. Met dezelfde energie en toewijding als in de jaren zeventig. ‘De komende vier jaar wil ik de leefbaarheid in de dorpen verbeteren. Onder meer door goede openbaar vervoerverbindingen. Ook wil ik mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen. In het bedrijfsleven en in de provincie. Ook wil ik zorgen voor energiezuinige woningen, zodat mensen die niet veel te besteden hebben ook een fatsoenlijke woning kunnen krijgen. Daar kan de provincie wat aan doen.’

Meer informatie