Algemeen

Editie 8 - Mei 2015

Naar Buiten

Bekijk in het magazine

Een nieuwe lente en een nieuw geluid. Voor onze provincie geldt dat dit jaar zeker: Provinciale Staten bestaat sinds 26 maart uit 49 leden, van wie er 28 nieuw zijn. In dit magazine kunt u lezen wat drie van hen beweegt. De coalitieonderhandelingen voor nieuwe Gedeputeerde Staten leidden tot een coalitieakkoord en een bestuur in de ‘oude’ samenstelling van VVD, D66, CDA en GroenLinks, met twee nieuwe GS-leden: Jacqueline Verbeek van de VVD en Pim van den Berg van D66. Samen met de ‘oude bekenden’ Bart Krol van het CDA en Mariëtte Pennarts van GroenLinks vormen we GS, dat ik met trots mag voorzitten. Toen ik begon als commissaris stapte ik in een rijdende trein. Nu heb ik vóór hun benoeming de GS-leden al gesproken en is het mijn taak er een echt team van te smeden. Samen gaan we ervoor zorgen dat Utrecht de naam 'topregio’ verdient en dat het voor de inwoners hier goed wonen, werken en recreëren blijft.

Willibrord van Beek,
commissaris van de Koning