Recreatie en cultuur

Editie 9 - September 2015

De paden op, de lanen in!

Het Groene Hart is een prachtig open gebied om te voet te ontdekken. Dat geldt ook zeker voor het deel in de provincie Utrecht. Met het vers ontwikkelde wandelroutenetwerk wordt een mooi tochtje maken alleen maar gemakkelijker. En leuker! Het wandelroutenetwerk bestaat feitelijk uit een reeks bestaande wandelingen en een aantal ‘nieuwe’ paden die onderling aan elkaar zijn verbonden via knooppunten.

Bekijk in het magazine

Het Groene Hart is een prachtig open gebied om te voet te ontdekken. Dat geldt ook zeker voor het deel in de provincie Utrecht. Met het vers ontwikkelde wandelroutenetwerk wordt een mooi tochtje maken alleen maar gemakkelijker. En leuker! Het wandelroutenetwerk bestaat feitelijk uit een reeks bestaande wandelingen en een aantal ‘nieuwe’ paden die onderling aan elkaar zijn verbonden via knooppunten.

Ieder zijn rondje

Ankie van Dijk is vanuit de stichting Wandelnet betrokken bij de uitrol van het knooppuntensysteem: ‘Het systeem is dermate uitgebreid, dat je als wandelaar naar behoefte een eigen route kunt samenstellen. Ieder knooppunt heeft een eigen nummer, zodat je eenvoudig naar een volgend punt wandelt en daar weer kunt kiezen naar welk knooppunt je vervolgens wilt lopen. Zo komen alle wandelaars aan hun trekken en kun je een kort rondje doen tot aan een volledige dagwandeling. En alles er tussenin.’

Ook leuk voor de ‘locals’

‘Het leuke van de knooppunten is dat bewoners van de streek ook nog kunnen worden verrast,’ vervolgt Van Dijk. ‘Veel mensen lopen toch hun vaste ommetjes en komen ineens op plekken die ze in al die jaren dat ze er wonen nooit gezien hebben.’

Puzzel

‘Een puzzel, dat is het soms wel. Boerenland is prachtig wandelgebied, maar veel landerijen zijn particulier terrein. Dus heb je van veel eigenaren toestemming nodig om er doorheen te mogen wandelen. Maar als je dat goed doet, krijg je een wandelnetwerk met kwaliteit.’ Dat overigens zo snel tot stand kon komen door de inzet van onder meer een grote groep vrijwilligers!

Recreatief Hoofdnetwerk (RHN)

Oog voor publiek én voor de natuur

Het uitrollen van het wandelroutenetwerk past in de Visie Recreatie en Toerisme 2020 van de provincie. Deze visie houdt in dat de provincie tot het jaar 2020 wil werken aan een zogenaamd Recreatief Hoofdnetwerk (RHN): een samenhangend netwerk waarin het publiek zo goed mogelijk kan genieten van de toeristische mogelijkheden in de provincie, maar waarbij ook natuur- en stiltegebieden worden ontlast.

Centrale toeristische toegangspunten

Om aan beide wensen tegemoet te komen, realiseert de provincie centrale toeristische overstappunten (TOPs). Een TOP is een duidelijk gemarkeerd toegangspunt waar je bijvoorbeeld met een wandeling kunt beginnen. Op een TOP vind je vaak toeristische informatie, parkeergelegenheid en horecavoorzieningen. Naar verwachting zijn er in 2016 al ruim 25 TOPs in de provincie.

‘Wat is hier te beleven?’

De TOPs moeten stuk voor stuk aantrekkelijke plekken worden waar bezoekers snel kunnen zien wat voor natuur er in de buurt is, waar je kunt wandelen of fietsen en wat er qua erfgoed te zien of te beleven is.

Herkenbaarheid voor publiek

Met het Recreatief Hoofdnetwerk en de toeristische overstappunten wil de provincie – regionaal en landelijk – haar bijdrage leveren aan een verdere herkenbaarheid voor het publiek als het gaat om toeristische mogelijkheden.

Klompenpaden

Wandelen langs erfgoed

Een bijzondere categorie in het wandelroutenetwerk zijn de zogenaamde Klompenpaden. Dit zijn op zichzelf staande wandelingen die ook als onderdeel van het netwerk kunnen worden gelopen. De meeste Klompenpaden bevinden zich nu nog aan de (bosrijke) oostkant van de provincie, maar in het Groene Hart komen er ook steeds meer bij. Zo is niet zo lang geleden in de buurt van Woerden het Teylingenpad ‘geopend’.

Iets mee krijgen over de omgeving

De Klompenpaden worden ontwikkeld en beheerd door Landschap Erfgoed Utrecht, samen met bewoners en lokale partijen. De provincie steunt deze organisatie en sympathiseert met de doelstelling. Evelien Kenbeek van Landschap Erfgoed Utrecht: ‘Wij vinden het belangrijk dat wandelaars iets mee krijgen over de omgeving waarin ze lopen. Onze routes lopen langs boerderijen, over oude jaagpaden en in het westen van de provincie bijvoorbeeld door het veenweidegebied met zijn karakteristieke slootjes en smalle stroken land. Het Teylingenpad bij Kamerik is hier een mooi voorbeeld van.’

Fans

Waarom nog vooraf uitgezette routes terwijl je met het wandelroutenetwerk eenvoudig je eigen rondje kunt bepalen? Kenbeek: ‘Sommige mensen lopen toch liever een gemarkeerde route. Dat geldt zeker voor de Klompenpaden, die zo’n 400.000 wandelaars per jaar trekken. Er zijn ook echt fans van de Klompenpaden! Die fans zitten ook onder de 400 vrijwilligers die meehelpen de routes te onderhouden en bijvoorbeeld kapotte paaltjes vervangen. Al die mensen zijn onmisbaar voor ons. We zijn trouwens alweer druk met het uitzetten van een nieuw Klompenpad bij Tienhoven.’

Meer informatie